Öte Evrende İK ve Ötesi

Öte Evrende İK ve Ötesi

Gartner “2026 yılına kadar insanların % 25’i, iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve eğlence için günde en az bir saatini metaverse’te geçirecek” ön görüsünde bulunuyor. Peki, iş yapış biçimleri ve insan kaynağı yönetimi açısından bu ne anlama geliyor? Bu yazıda metaverse’ün iş hayatını nasıl değiştireceğine ilişkin önemli gelecek öngörüleriyle buluşacaksınız.

Çok kısa bir süre sonra hayatımızın büyük bir kısmını kapsayacak “metaverse” diğer bir tanımıyla “öte evren” tam olarak neyi ifade ediyor? Metaverse dediğimizde özelleşmiş bir teknolojiden değil, teknoloji ile olan etkileşimimizin değişiminden, fiziksel dünya ile sanal dünyanın kusursuz bir şekilde birbirine geçmesinden bahsediyoruz. Bu da yaşam biçimimizin köklü bir şekilde değişimi anlamına geliyor.  

Facebook, Microsoft, Apple, Google gibi birçok kuruluşun milyarlarca dolar yatırım yaptığı bu yeni dünya yaşamımızın her alanını daha da çok etkilemeye başladı bile. Grayscale’in Metaverse Raporu’na göre 2025 senesine kadar metaverse pazarı toplam 400 milyar dolara ulaşacak. Gartner “2026 yılına kadar insanların % 25’i, iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve eğlence için günde en az bir saatini metaverse’te geçirecek” ön görüsünde bulunuyor. Bu da bize günlük yaşamımızdan, gittiğimiz hastane, okuduğumuz okul, çalıştığımız şirket, yaptığımız tatil ve alışverişler, kurduğumuz ilişkilere kadar her şeyin büyük bir değişimden geçeceğinin haberini veriyor.

Peki bireylerin sanal kimlikleri ya da avatarları ile bulundukları coğrafyadan, oldukları konumdan bağımsız olarak bir araya gelebildikleri ve XR gibi birçok teknoloji sayesinde gerçeğe mümkün olan en yakın alternatif dünyayı deneyimleyebildikleri öte evren, iş gücü ve insan kaynakları için neyi ifade ediyor?

Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan ve hibrit çalışma modelleri ile kurumlar ve çalışanlar 2 boyutlu yapılan toplantılar ve çalışmalar ile zaten büyük bir değişim sürecinden geçti ve geçiyor. Ancak bu değişimin çalışan bağlılığına etkisi ve bunun karşılığında kurumların değiştirmeleri gereken insan kaynakları stratejileri de göz ardı edilemez boyutta. Hibrit ve uzaktan çalışma modelleri kurum çalışanlarının arasındaki resmi olmayan tesadüfi sohbetleri ve etkileşimleri sınırladı. Bu da kurumların kültürlerini, çalışanların kurum ve birbirleriyle olan bağını oldukça etkiledi. Bunun yanı sıra iş ve özel hayat dengesi ve çalışanların iyilik hali de geçtiğimiz dönemin en çok tartışılan ve kurumları eyleme geçiren konulardan biri oldu. İnsanların birbirleri ile etkileşime girmesi ve bağ kurabilmesi için çok daha kapsayıcı ve interaktif bir deneyime ihtiyaçları var.

İşte bu noktada öte evrenin kurumlara ve insan kaynaklarına katabilecekleri gerçekten çok fazla.

Hayal edin

 • Sadece 2 boyutlu iş toplantılarında ya da proje gruplarında değil kurumun interaktif sanal bir ortamında, kendi belirleyeceğiniz avatarınız ile çalışma arkadaşlarınız ile masada oturup, kahve içip, sohbet ettiğinizi;
 • Kurumun düzenlediği bir etkinliğe, konsere ya da atölyeye avatarınız ile katılıp gerçek ve sanal dünyanın sınırlarının iç içe geçtiği bir ortamda çalışma arkadaşlarınız ve yöneticileriniz ile beraber vakit geçirdiğinizi;
 • İşe alım sürecinde aday olduğunuz bir kurumun ofisini insanlar içerisinde çalışırken ve birbirleri ile etkileşim halindeyken gezebildiğinizi ve kültürünü deneyimleyebildiğinizi;
 • İş başında öğrenmeyi daha işin başında değilken, tüm gerçek senaryolar ile yaşayıp deneyimleyebildiğinizi;
 • Geri bildirim aldığınız bir yöneticinize geri bildirim vermek istediğinizde bunu oldukça hızlı, anında ve pratik bir şekilde, yüz yüzenin zorluklarından arınmış bir şekilde yapabildiğinizi;
 • İç ve dış müşteriniz ile ilgili zorlu senaryoları farklı alternatifler ile yaşayıp müşteri deneyimini arttırabildiğinizi;
 • Daha yüz yüze toplantıya girmeden potansiyel çalışma arkadaşlarınız ile sanal ortamda beraber vakit geçirebildiğinizi, oyun oynadığınızı, eğitimler aldığınızı, hatta daha iş teklifini almadan ilişkiler kurmaya başladığınızı;
 • Sadece bulunduğunuz ülkenin kariyer havuzunda değil, tüm dünyanın kariyer havuzunda olduğunuzu;
 • İşinizi yapabilmeniz için gerekli olan tüm bilgilere, dokümanlara, videolara, kaynaklara nerede ve ne zamanda olduğunuzdan bağımsız kolaylıkla ulaşabildiğinizi hayal edin.

Özetle iş birliği, eğitim, gelişim, iletişim ve İnsan Kaynakları teknolojileri için kapsayıcı ve interaktif bir platform hayal edin.

Bol etkileşimli ve simülasyonlu sanal mülakatlar, sanal kariyer fuarları, kurumun ve kurum kültürünün deneyimlendirilebilmesi için sanal geziler ve sohbetler, fiziksel mesafelere köprü olan teknoloji sayesinde dünyanın neresinde olduğunuzdan bağımsız toplantılar, iş birlikleri, gerçek senaryoları birebir yaşatan ve deneyimleten eğitimler. Bu liste böylece uzayıp gidiyor.

West Monroe’nun metaverse raporuna göre kurumlar hem iç, hem de dış kullanımları için öte evren ve teknolojilerini araştırmaya ve keşfetmeye başladılar bile. Bu sürece müşteri deneyimleri ve çözümleri gibi dış kullanım odağında daha çok girmiş olmalarına rağmen, kurumların % 39’u AR, VR gibi öte evrende büyük yer edinecek teknolojileri işe alım, eğitim gibi iş süreçlerinde nasıl kullanabilecekleri üzerinde çalışıyor ve incelemelerine devam ediyor. 

Öte evrenin yetenekleri bulma, oryantasyon, tutundurma ve yükseltme süreçlerine, iş yapış şekillerine, eğitim ve gelişim yolculuklarına, çalışan bağlılığını güçlendirmek için ihtiyaç duyulan kişiselleştirmeye anahtar olacağı kesin. İnsanlık olarak yaşam biçimimiz, dünya ile etkileşimimiz değişiyorsa iş gücünün de geleceği mutlaka değişecek.

Sonuç

İletişim ve etkileşim biçimleri köklü bir şekilde değişirken müşteriler ve kurumlar kadar çalışanların da beklentileri aynı şekilde değişiyor. Bu değişim göz açıp kapayıncaya kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girerken kurumların şimdiden kaynaklarını, araçlarını, planlarını, bu yeni dünyanın artılarını ve eksilerini, olası tehlikelerine karşı alacakları önlemleri çok iyi planlamalarına ihtiyaçları var. Çalışanların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinin her şeyden çok daha kritik olduğu böyle bir dönemde, kurumların ve insan kaynakları profesyonellerinin geri kalmamak için öte evrene ne kadar hazır olduklarını sorgulamaları gerekiyor.

Kaynakça:

 • West Monroe 2022 Report. A survey on the metaverse’s business value.
 • Coker D. Future is here: how metaverse becomes the part of HR technology [İnternet]. “Uygun erişim: https://www.thehrdigest.com/can-metaverse-become-the-part-of-hr-technology/
 • Grayscale Research. The Metaverse: Web 3.0 virtual cloud economies [İnternet]. Uygun erişim: https://grayscale.com/wp-content/uploads/2021/11/Grayscale_Metaverse_Report_Nov2021.pdf
 • Bhatt S. What if metaverse becomes a part of HR technology [İnternet]. Uygun erişim: https://hr.economictimes.indiatimes.com/news/hrtech/what-if-metaverse-becomes-a-part-of-hr-technology/89008987
 • Gartner Press Release [İnternet]. Uygun erişim: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-07-gartner-predicts-25-percent-of-people-will-spend-at-least-one-hour-per-day-in-the-metaverse-by-2026
 • The Corporate Hitchhiker’s Guide to the Metaverse [İnternet]. Uygun erişim: https://www.bcg.com/publications/2022/a-corporate-guide-to-enter-the-metaverse-explained 
 • Monteiro S. HR in the Metaverse – Which HR processes will convert first? [İnternet 9. Uygun erişim: https://www.peoplehum.com/blog/hr-in-the-metaverse  
 • Casemore D. What does the metaverse hold for HR? [İnternet]. Uygun erişim: https://www.unleash.ai/hr-technology/what-does-the-metaverse-hold-for-hr/  
 • Human Resource Metaverse [İnternet]. Uygun erişim: https://adaptika.tech/services/human-resource-metaverse/  

Diğer Makaleler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Personova Kişilik Envanteri Testi