Psikolojik Güvenliği Destekleyen Yetkinlikler ve Sanovel Akademi Uygulamaları

Psikolojik Güvenliği Destekleyen Yetkinlikler ve Sanovel Akademi Uygulamaları

Sanovel İlaç Akademi kültür dönüşümünün merkezine psikolojik güvenliği alıyor. Psikolojik güvenliğin sürdürülebilir şekilde kültürün bir parçası olması için “açık, şeffaf iletişim”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık”, “çeviklik” konularına odaklanıyor. Bu yazıda üç ana odak üzerinden psikolojik güvenliği destekleyen gelişim faaliyetleri paylaşılıyor.

Sanovel İlaç 1983 yılında kurulduğu günden bu yana inandığı değerlerinden ödün vermeden gelişmiş, her geçen gün deneyim kazanırken, yenilenmiş ve çağın gerekliliklerine çevik bir şekilde ayak uydurmuştur. İnsana, çevreye, topluma ve tüm çalışanlarına gösterdiği saygı ve değerlerle bütünleşmiş, üretiminin her aşamasında kaliteye önem vermiştir.

Her zaman gelişime, değişime, inovatif fikirlere ve yeniliğe açık olan Sanovel, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş ve 40 yıldır insanların sağlığına verdiği önemle kaliteli hizmetler sunmaya devam etmektedir. IMS verilerine göre Türk ilaç endüstrisinde; ciro sıralamasında ilk 15 firma arasında yer almakta ve büyüme hedefleriyle uyumlu yeni başarılarla gurur kaynağımız olmayı sürdürmektedir.  

Sanovel İlaç Akademi kültür dönüşümünün merkezine “psikolojik güvenlik”i almaktadır

2020 yılında kurulan Sanovel Akademi, 1600 çalışanına eğitim ve gelişim hizmeti sunmaktadır. Sanovel Akademi şirket içinde iletişimi ve kültürü dönüştüren, öğrenen organizasyon yapısının oluşumuna odaklanan, çevik, vizyoner, proaktif ve stratejik bir yapıya sahiptir.  

Çalışanlarımızın öğrenme deneyimi ilk önceliğimizdir. Tüm süreçlerimizde bütünsel düşünüp, uçtan uca dijital sistemler kullanıyoruz. Bunları gerçekleştirirken ihtiyacımız olan en doğru teknolojiyi çalışanlarımıza sunmaktayız. Farklı bireysel öğrenme stillerine göre tasarlanmış eğitim modülleri bulunan ve eğitmenlerini çalışanları içerisinden seçip yetiştiren Sanovel Akademi; güçlü bir içerik altyapısına sahiptir.

2020 yılında Sanovel’in yeni vizyonu ve stratejik önceliklerine uygun bir yol haritası tasarladık. Tasarladığımız bu yolculuğun kültür dönüşümünün merkezine psikolojik güvenliği aldık.

Psikolojik güvenliğin sürdürülebilir şekilde kültürümüzün bir parçası olması için “açık, şeffaf iletişim”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık”, “çeviklik” konularına odaklandık. Sanovel İlaç olarak bu üç ana odak üzerinden faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

 “Kişisel Farkındalık, Paydaşları Anlamak, Empati, İş Birliği, Takdir, Alan Tanımak, Koçluk” Sanovel davranış modeli içerisinde psikolojik güvenlik ortamının yaratılmasına katkı sağlayan yetkinliklerdir. Sanovel Akademi olarak bu yetkinliklerin gelişimi için eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Üst yönetim ekibimiz açık ve şeffaf iletişim konusunda rol model olup, ilham vermektedirler

Üst yönetim ekibimiz Sanovel içerisinde açık ve şeffaf iletişime önem vermektedir. Bu kapsamda çalışanlarımızla düzenli bir şekilde bir araya gelip, şirketle ilgili tüm bilgileri, gelişmeleri ve değişimleri “Temas” toplantılarıyla ilk ağızdan paylaşmaktadırlar. Temas toplantıları yanı sıra yönetim ekibimiz şirketle ilgili gelişmeleri çalışanlarımıza dijital platformlardan da düzenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Açık ve şeffaf iletişim sayesinde güven ikliminin Sanovel içerisinde oluşması ve yaygınlaşması konusunda üst yönetim ekibimiz rol model olup, ilham vermeye devam etmektedir.

Çalışan deneyiminin iyileştirilmesi ve çalışan bağlılığının artırılması için düzenli olarak İnsan Kaynakları ekibimiz; “Perspektif” buluşmalarıyla çalışanlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek için toplantılar düzenlemektedir. Bu buluşmalarda ekiplerimizden gelen sorularla ilgili çevik bir şekilde çözüm önerileri geliştirilip, aksiyona geçilmektedir.

Çalışan memnuniyeti anketiyle sürekli olarak çalışanlarımızdan Sanovel’in gelişimine yönelik düzenli olarak görüşlerini ve geri bildirimlerini almaktayız. Anket sonuçlarına göre aldığımız etkili aksiyonlarla gelişim ve iyileştirme faaliyetlerimize devam etmekteyiz.  

Sanovel Akademi olarak açık ve şeffaf iletişimin,  yönetici ve üstü tüm pozisyonlarda geliştirilmesi için “Koçvari Liderlik” programını gerçekleştirmekteyiz. Koçluk becerilerinin biliminde yer alan dinleme, soru sorma, geri bildirim ve takdir etme yeteneklerinin liderlerimiz tarafından içselleştirilip kullanılmasına gerçekleştirdiğimiz uygulamalı programlarla destek olmaktayız. Bu sayede liderlerimizin ekipleriyle güçlü iletişim kurmalarını ve güven ortamı yaratmalarını sağlamaktayız.

Geri ve ileri bildirim yetkinlikleriyle ilgili eğitimler gerçekleştirip, iki farklı uygulamayla da kültürümüzün bir parçası olması için ek çalışmalar yapmaktayız

Açık ve şeffaf iletişimin bir parçası olarak geri ve ileri bildirim kültürünün yaygınlaşması için tüm çalışanlarımıza yönelik eğitim programları gerçekleştirmekteyiz. Bu programların kurum kültürümüzün bir parçası olması için içeride iki farklı uygulamamız bulunmaktadır.

Birincisi,  “Gelişim Diyalogları”. Amacımız çalışanlarımızın sürekli gelişimi için güçlü ve gelişim alanlarını fark etmeleri ve aksiyon planlarını oluşturmalarıdır. Çalışanlarımızın yetkinlikleri temelinde güçlü ve gelişim alanlarını belirlemek için ilk yöneticileriyle yaptıkları koçluklarla, gelişim aksiyon planlarını oluşturmaktadırlar. Bu uygulama sayesinde açık, şeffaf ve güvene dayalı iletişim sağlanmaktadır. Özetle çalışan gelişiminin sorumluluğu alırken ilk yöneticisi de gelişimin takibinin sorumluluğunu almaktadır.

İkinci uygulamamız;  geri bildirim kültürünün Sanovel içerisinde yaygınlaşması için anlık ödüllendirme sistemidir. Çalışanlarımız birbirlerine verdikleri olumlu geri bildirim ve takdirlerini dijital platform üzerinden ödüllendirebilmektedir.

Sanovel yeni davranış modelini, çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısıyla belirledik. Bu nedenle tüm çalışmalarımız ve süreçlerimizde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve herkese eşit fırsat sunmayı hedeflemekteyiz. Ekiplerimizi oluştururken farklılıkların varlığına önem veriyoruz. Farklılıkların çeşitliliğimizi beslediğine, yenilikçi ve yaratıcı bir ortamın oluşmasını sağladığına inanmaktayız. Bu ortamın psikolojik güvenlik açısından çalışanlarımızın motive ve verimli olmasına katkı gösterdiğini gözlemlemekteyiz.

Liderlik davranışlarımızın temelinde “Empati” yer almaktadır. Sanovel’ de lider olabilmek için alınan her kararda empati kurabilme, farklılıklara saygı duyabilme ve kapsayıcı olma gibi yetkinliklere sahip olabilme becerisi aranmaktadır. Akademi ekibi olarak tüm çalışanlarımızda bu bakış açısının gelişimi için programlar yapmaktayız. Tüm çalışanlarımızın gelişimine bilinçsiz ön yargılar, çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimleriyle destek oluyoruz.

Sanovel olarak tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her projenin çalışanlarımıza ve topluma katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Aldığımız her kararı sosyal sorumluluk anlayışımızla değerlendirip en faydalı sonuçlara ulaşmayı amaç ediniyoruz. Sanovel Akademi olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim ve gelişim programlarının içerisinde sosyal sorumluluk projelerini de hayata taşımaktayız.

Zamanımızın büyük bir bölümü iş hayatı içerisinde geçmektedir. Bu nedenle işte olduğumuz zaman dilimlerinde bedensel, zihinsel ve psikolojik olarak da gelişime önem vermekteyiz. Bu kapsamda Esenlik Kulübü içerisinde alanlarında uzman hekim ve eğitimcilerle programlar gerçekleştiriyoruz. İşte Mutluluk, Aile İçi İletişim, Mükemmel Değil Mutlu Anne Baba Olma gibi farklı konu başlıklarında programlar gerçekleştirdik.

Sanovel’de tüm süreçlerimizin temelinde değişim ve yeniliklere hızla uyum sağlamak vardır

Çeviklik en temel değerlerimizden biridir. Yalın, etkin, sonuç odaklı bakış açısı ile ilerleriz. İş yapış tarzımızın temelinde çeviklik ve sadelik bakış açısı vardır. Süreçler ve araçları değer üretmek için kullanır, gereksiz bürokrasiden kaçınırız. Değişim ve yeniliklere hızla uyum sağlar, her süreçte verimliliği hedefleriz. Esnek ve değişen koşullara kolay uyum sağlayabilen planlamalar ile çalışırız. İletişimde ve iş birliğinde yalın, etkin ve sonuç odaklı davranırız. Stratejilerimizi, uygulamalarımızı veya bakış açımızı değiştirmemiz gereken durumlarda hızlı hareket eder, değişime uygun çevik planlamalar yaparız.

Sanovel Akademi olarak tüm çalışanlarımıza yönelik çevikliği, iş yapış şekillerinde ön planda tutmalarına destek olacak eğitimler düzenlemekteyiz.

Sonuç

2021 yılında Sanovel İlaç saha satış kadrosu içerisinde yer alan yeteneklerimizin rol model ve ilham veren liderlere dönüşümleri için Maestro Gelişim Programı’nı hayata taşıdık. Psikolojik güvenliğin sürdürülebilir şekilde kültürümüzün bir parçası olması için bu programa katılan lider adaylarımızda açık ve şeffaf iletişim, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çeviklik konularında gelişimlerine odaklandık. Bu programımız TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri 2022’de Liderlik ve Yönetici Geliştirme Kategorisi’nde en iyi uygulama ödülünü almaya hak kazanmıştır. Aldığımız bu ödülle programımızı taçlandırmış olduk.

Diğer Makaleler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Personova Kişilik Envanteri Testi