Covid-19 Pandemi Sürecinde Doğan Holding Uygulamaları

Covid-19 Pandemi Sürecinde Doğan Holding Uygulamaları

Bu yazıda Doğan Holding’in Covid-19 sürecinde kurum içerisinde kurduğu “Kriz Ekibi”nin desteğiyle çalışanlarının Doğan Holding ve şirketlerinde çalışmayı önerme oranını nasıl Covid-19 dönemi öncesine göre % 7,9 oranla artırarak % 85,1 gibi ciddi bir rakama ulaşmak için izlediği yöntemleri bulabilirsiniz.

Covid-19 pandemisiyle beraber sağlıkla ilgili endişeler ve belirsizlik içinde yönetim, organizasyonlar ve liderler üzerinde oldukça yoğun bir baskı oluşuyor. Böyle bir dönemde ise önceden yapılmış planlara göre hareket etmek mümkün olamadığı için az veri ile hızlı ve zor kararları alabilecek bir yapı kurmak büyük önem taşıyor.

Marka algısındaki değişimin takibi Doğan Holding Covid 19 Pandemi sürecine İşveren Markası Projesi yaptığı bir dönemde girdi. Holding ve şirketlerini kapsayan bu projemizde kurum olarak mevcut çalışanlarımızın, potansiyel çalışanların, üniversite öğrencilerinin, pazardaki deneyimli yeteneklerin ve önceki çalışanlarımızın nezdindeki algıyı, yarattığı deneyim ve süreçleri yeniden tasarlamaya ve odaklanmaya devam ediyoruz. Hatta tercih edilen bir işveren olma yönündeki uygulamalarımızın içine Covid-19’a ait bir alan da ekledik.

Pandemi ile beraber çalışanlarımızın sağlıklarına, çalışma alanlarımızın hijyenine çok fazla önem veriyoruz. Bunun yanında yeni normlar için geçerli olan en önemli konulardan birinin kurduğumuz bağ ve iletişim olduğunu görüyoruz ve bu alanda en çok bu konulara odaklanıyoruz. Hem organizasyon içerisinde, hem de organizasyon dışında etkin lider iletişimini hedefleyerek “biz buradayız” mesajıyla beraber güçlü bir liderlik içerisinde geleceğe yönelik inanç, ümit ve güven inşa etmenin; sık, açık, basit, şirket değerlerine odaklı ve samimi iletişim kurmanın, endişeleri anlamanın her zamankinden daha öncelik taşıdığını görüyoruz. Dijital ve teknolojik uygulamaların en gelişmişi de uygulamaya alınsa, asıl farkı çalışanlarımızla kurduğumuz ve onların da endişelerini göz önünde bulundurduğumuz çift yönlü, sık, açık, sakin ve samimi iletişim yaratacak.

Bu kapsamda özellikle evlerden çalışarak geçirdiğimiz Mart-Haziran dönemini değerlendirmek için yaptığımız Covid-19 deneyim anketinin, iletişimimizin ve alınmış tedbirlerin çalışanlarımız üzerinde bıraktığı etkiyi görmemiz açısından büyük katkısı oldu. Anket holding ve iştirakleri içerisinde online olarak düzenlendi. Çalışanlarımızın evden çalıştıkları dönemdeki deneyimine ait soruları ihtiva etti.

Anket sonucuna göre çalışanlarımızın %67,8’i evden çalışmayı verimli bulduğunu ifade etti.
Çalışanlarımızın Doğan Holding ve şirketlerinde çalışmayı önerme oranı Covid-19 dönemi öncesine göre % 7,9 oranla artış göstererek % 85,1 oldu. Ayrıca Doğan Holding değerlerinin, gerçekte yaşadıkları deneyimle örtüşme oranının Covid-19 dönemi öncesine göre de arttığını görmek bizi mutlu etti.

Kriz ekibinin oluşturulması

Şüphesiz bu sonuçları almakta en önemli faktörlerden biri Doğan Holding bünyesinde çözümleri yaratabilme ve uygulamaya geçirmede sorumluluk alan kriz ekibinin oluşturulması. Kriz ekibi; üst yönetimin, çalışanların sağlığını koruma, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları yaratma ile ilgili karar alma sürecine destek veriyor. Salgının bir süre
daha devam edeceğini düşünürsek bu ekip farklı durumlara uyumu kolaylaştırmak için hayatımızda olmaya devam edecek.

Kriz ekibi farklı bölümlerin liderleri ve çalışanlarından oluşmuş bir yapı. Ekipte finans, kurumsal iletişim, insan kaynakları, denetim, idari işler bölümlerinden farklı seviyede çalışanlarla, şirket doktorları, iş sağlığı ve güvenliği danışmanları bulunuyor. Kriz ekibinin kolektif bir bakış açısıyla kararları alma aşamasında hızlı bir şekilde üst yönetime destek vermesi, üst yönetimin de asıl faaliyet gösterilen alana odaklanmasında büyük bir fayda sağlıyor.

Özellikle bu vakte kadar karşılaşmadığımız bir duruma karşı mümkün olan en sağlıklı veriyi toplayarak iş birliği, esneklik, katılımcılığın ve sorumluluk almanın desteklendiği, çalışanın sağlığının ön planda tutulduğu bir bakış açısıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu dönemde grup şirketi olmanın büyük avantajlarını da gördük. Heterojen bir grup olmamızdan kaynaklı çok farklı sektörlere hizmet veriyor ve farklı çalışan grupları ile varlığımızı sürdürüyoruz.

İnsan Kaynakları ekipleri olarak birbirimiz ile online platformlarda daha sık bir araya gelip ilk kez yaşadığımız durumlara ilişkin deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ortak akılla çözüm yaratmaya çalışıyoruz. Hem farklı açılardan çözüm üretme, hem de başka ekiplere deneyim olması açısından çok değerli olan bu sinerjiyi devam ettireceğiz.

Sonuç

Geleceğe yönelik uygulamalarımızı İşveren markası projesi ile beraber ve ama yine Covid-19’u da gündemde tutarak tasarlamaya devam edeceğiz. Dijital platformlardan daha fazla yararlanıp çalışanlarımıza uygulamalarımızla ilgili anketler yaparak fikirlerini alacağız.

Bunun yanında öğrenme, gelişim ve eğitimlerimiz, çalışanlarımızın hobileri ile ilgili verdiği eğitimler de online devam edecek. İşe alımlar Mart ayından bu yana olduğu gibi dijital platformlar üzerinde yaptığımız görüşmelerle gerçekleşecek.

Her şeyin daha iyi olacağına olan inancımız ile yeni sistem ve süreçlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ama en önemlisi çalışanlarımızla beraber olduğumuzu daha fazla hissetmeleri için göz önünde tuttuğumuz lider iletişimini daha sık yapacağız.

Diğer Makaleler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Personova Kişilik Envanteri Testi