Deney Tasarımı: Niçin Veri Analitiğine İhtiyaç Var?

<strong>Deney Tasarımı: Niçin Veri Analitiğine İhtiyaç Var?</strong>

Veri analitiği işletme gücünün artması ve kurumsal değişim için gereklilik haline geldi. Kurumlardaki karar mekanizmaları artık veri analitiğine göre işlemeye başladı. Kesinlik ve öngörü sağlayan veri analitiği ekiplerin analitik mükemmelliğe dayalı problem çözme becerilerini de aktif kılıyor. Bu makale veri analitiğinin kurum kültürüne kazandırılmasının kurumlar ve çalışanlar üzerindeki etkilerine ışık tutuyor.

Analitik Mükemmellik Kültürünü Geliştirmek

Araştırmacılar, proje geliştiriciler ve mühendisler yoğun iş yaşamlarına veri analitiğini dâhil edip edemeyeceklerini sorgulayabilirler. Yapılacak işlerin günlük çalışma süresini devamlı olarak aştığı bir dönemde, veri analizinde de uzmanlaşmak mümkün mü? Yalnızca temel birkaç bilgiye, hikâyelere dayanan durum tespiti ve geleneksel deney yaklaşımı üzerinden karar alma alışkanlığında olanlar veri analitiğinin faydalarını her zaman göremiyor. Değişime direnç yoğun olabiliyor.  Hâlbuki başlangıçta karşılaşılacak zorlukları aşanlar için elde edilen sonuçlar dönüşümsel nitelikte olabilir.

Bilim insanları ve mühendislerin ellerindeki veri hakkındaki düşünce biçimlerine göre ayarlanmış analitik gereçlerle;  daha önceleri günler, haftalar, hatta aylar alan görevler şimdi saat veya dakikalara indi. Bu yaklaşımın faydalarına yükselen öngörülebilirlik, artan verimlilik ve gelecekteki zorlayıcı duruma özgürce odaklanmak dâhil.  Bu da veri analizi taraftarlarını olasılıklar hakkında tetiklemek için yeterli.   

Veriye bakış

Aşı üretiminde yaşanan bir soruna dair deneyimim buna örnek. Uzunca bir zaman süregelen bu problemin çözümünde analitik yaklaşım en son çare olmuştu. Sorunla ilişkili tüm grupların farklı varsayımları vardı. Üretim sürecinin son aşamalarında çalışan bilim insanları problemin kromatografi** tekniğinin basamakları ile ilgili olduğuna kanaat getirmişti. Sürecin ilk aşamalarında çalışan bilim insanları ise bir hammadde değişikliğini sorumlu tutuyordu. Laboratuvar çalışanları yaklaşık aynı zamanda analitik testlerde iyileştirmeler yapmaları nedeni ile kendilerini mesul görmüyorlardı. İşlem operatörleri bazı değişiklikler fark etmiş ama kimseye dinletememişlerdi. Kurum bir çıkmazda idi. 

İlerlenecek yöntemi bulmak amacıyla, verileri toplayarak elektronik formata dönüştürüp analiz etme kararı alındı. Öne sürülen varsayımlar hakkında delil aramak yerine verilere bakarak, bunların ortaya çıkardıklarına göre hareket etmek sayesinde kurum bu engeli aşabildi. Veriler odaklanabilmemize imkân verdi. Yapılan analiz, çalışma gruplarının uzlaşmasına ve işlem operatörlerini gerçekten dinlemeye başlamalarına yol açtı.

Bu tip durumlarda genelde sesi en yüksek çıkanlar duyulur. Veri analitiği oyun sahasını düzeltmeye ve ekip üyelerinin tüm operasyonu engelleyen hatalı görüşlerinden kurtulmalarına yardımcı olur.  Veriye güvenerek ve analitiğin yanlış kanıları yok etmesine imkân vererek daha büyük ilerlemeler sağlanabilir.

Başarıyı ortaya koymak

Kurumunuz için önemli bir problemi çözmek kesinlikle analitik yaklaşımın önemini artıracaktır. Göze çarpan projelerin yönetimin dikkatini çekme ve kaynak bulma ihtimali daha yüksektir. Sonuçları görülmeye başlandığında işletme gücünün artmasına ve kurumsal değişime yardımcı olurlar.

Yukarıda değinilen aşı üretimi örneğindeki problem iki sene sürmüş fakat verilerin toplanması tamamlanınca 3 haftada çözülmüştü.  Toplam geliştirme safhasında, başka deyimle, istenilen amaca varış süresinde, veri analitiği ile büyük kısalmalar elde edilen birçok başka örnek bulunuyor. Değişimin ölçeği dramatik olabilir. İnovasyon yapma özgürlüğü, başka problemleri çözmeye yönelme ve reaktif yerine proaktif yaklaşımı benimseme ekiplerin motivasyonunda fark yaratır. Veri analitiği araştırma ve geliştirme süresini kısaltmaya, daha fazla ürünün geliştirilmesi ve pazarlanmasına yardımcı olur. Bilgi birikimi ile de araştırmacılar zamanla daha öngörülebilir inovasyonlar yapabilirler.

İşletme gücünü geliştirme

Veriye dayalı karar almanın açıklığı ve kesinliği bir ekibin bakış açısını değiştirir ve analitik mükemmelliğe dayalı problem çözme kültürünü uygulamaya yardımcı olur. Bu yaklaşımı planlamak için zaman yatırımı gerekebilir, fakat elektronik ortamda veri mevcut ise etkili analizler yapılabilir. Verinizi sorgulayarak doğru veriye sahip olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

Veri eksikliği bir özür olarak kullanılmamalıdır. Yeni teknikler kucaklandığında sonuçlar;  meslektaşları, ekipleri ve kurumları ciddi zaman kazancı ve maliyet düşüşü elde edilebileceklerine hızla ikna edecektir. Bazen görüş birliği sağlamak için tek bir dikkat çekici grafik veya bir problemin etkileşimli şekilde görselleştirilmesi yeterlidir. Veri analitiği çalışanların odaklanmasına, kuruma kesinlik ve öngörü sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, ilgili çalışanların stres seviyesini düşürerek daha üretken ve memnun ekiplerin potansiyellerine ulaşmasını sağlar.  

Ölçeklendirme

Güç problemleri çözümlemek ve sonuç almak kuruma hızla yayılan bir ilgi uyandırır. Yönetim ve liderlik ekipleri alınan olumlu sonuçlar karşısında veri analitiği yaklaşımının değerini anlamaya istek duyacaklardır. Bir kurumu dönüştürmek için veri analitiğini ölçeklendirmek doğru gereçler gerektirir. Seçilen yöntemle istatistikçi olmayanların eldeki verileri analiz edebilmeleri yeni çalışma biçimlerinin gönüllü benimsenmesini sağlar. Bilim insanları ve mühendislerin eldeki veri hakkında düşünce tarzlarına uygun tasarlanmış bir gereçlerinin olması ise kazançlı bir seçenektir.  Silo zihniyetinden kaçınmak da çok önemlidir. Araştırmacı ve geliştiricilerin kendi analizlerini yapmalarına imkân vermekle, veri analitiği becerilerini veriyi, kaynağını ve kalitesini anlayan, konu uzmanı kişilere kazandırmakla kurumlar analitik mükemmellik için artan talebi karşılayabilmek üzere yeterliliklerini daha hızlı ölçeklendirebileceklerdir.

*Özgün metne https://www.chemanager-online.com/en/news/building-culture-analytic-excellence bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

** Kromatografi: Karışımı bileşenlerine ayırmak için kullanılan teknik.

Diğer Makaleler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Personova Kişilik Envanteri Testi