Çalışan Deneyimi Anketi ile yetenekli kişileri şirketinize çeken, çalışanlarınızı elde tutmanızı sağlayan ve bağlı kılan unsurların ölçümlenmesi amaçlanmıştır. Bu sorular çalışan deneyiminin beş boyut (amaç, koşullar, otonomi, ödüllendirme ve liderlik) açısından değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Çalışan Deneyimi Anketi, ilgili kavramlarla ilgili fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, İK profesyonellerine önerimiz bu anketteki soruların işaret ettiği boyutları olabildiğince geniş bir soru ve örneklem üzerinden değerlendirmeleridir. Benzer şekilde, bireysel yanıtlayan katılımcılar deneyimlerini değerlendirirken kavramları anlamayı kolaylaştırıcı birer örnek olarak bu soruları yorumlamalıdır. Lütfen anketteki ifadelerden sizi yansıttığını düşündüğünüz en uygun seçeneği işaretleyiniz.

İleri butonuna basarak anketi cevaplamaya başlayabilirsiniz.


Anketi tamamladığınız için teşekkür ederiz.

Sonucu görmek için Anketi Bitir butonuna basınız.