• Anasayfa

  Pandemi Stresini Ölçerek Yönetmek

  COVID-19 pandemisi, stres konusunda şirket yönetimlerini ve dolayısıyla bu sorunu yönetme sorumluluğunu taşıyan İK bölümlerini çok daha hızlı, çok daha kapsamlı ve radikal önlemler almaya zorladı. Bu makalede çalışanlarına en uygun yaklaşımı geliştirmek için stres yaşantılarını ölçerek tanıyan, çevrimiçi stres programlarını ihtiyaca uygun biçimde devreye sokan, uzmanlar aracılığıyla çalışanlarına desteğini yoğun biçimde hissettiren, etkili bir kurum örneğiyle buluşacaksınız.

 • Anasayfa

  Çıraktan Ustaya: Tersine Mentorluk

  Mentorluk deneyimli ustaların deneyimsiz çırakları yetiştirmesidir. Ama artık işlerin tersine dönüp çırakların ustalara mentorluk etme zamanı geldi. Bu makalede, iki farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişi ve geleceği birleştiren, iki nesle birden ilham veren tersine mentorluğun hem kurum verimliliğine, hem de çalışan ve müşteri mutluluğuna katkısını anlatılıyor.

 • Anasayfa

  İnformel ve Formel Mentorluk: Hibrid Model Önerisi

  Mentorlar bireylerin hayatlarında yol gösterici olarak bulunurlar. Ancak kendiliğinden gelişen ya da yapılandırılmış menti- mentor ilişkilerinde uyumu ve verimi sağlamak her zaman kolay olmayabilir. O halde en etkili mentorluk sistemine nasıl karar vereceğiz? Bu makalede informel ve formel mentorluk uygulamalarının ayrıntılı karşılaştırmasına ulaşabilir, hibrid mentorluk modelini hayata geçirmek konusunda önemli ipuçlarını bulabilirsiniz.

 • Anasayfa

  İşyerinde Pandemi Stresi

  Pandemi, stres yaratacak faktörlerin neredeyse hepsini tek bünyede topladı ve hayatımızın ana gündemine oturdu. Stresle başa çıkma dahil her konuda bildiklerimizi hatırlamaya, yeni öğrenmelere yer açmaya ihtiyaç duyuyoruz.

 • Anasayfa

  Diploma Hayat Başarısı Getirmiyor

  Üniversite iş hayatına bireyleri ne kadar hazırlıyor? Diploması olan insanların her zaman iş performansları yüksek mi oluyor? Yeni ortaya çıkan işler, meslekler, iş pazarındaki zihniyet değişikliği ve daha fazlası iş hayatında yeni iş becerilerinin ihtiyacını doğuruyor. Bu makalede yeni nesillerin, ihtiyaç duyacakları profesyonel becerilerini geliştirebilmek için çözüm önerileriyle buluşacaksınız.

 • Anasayfa

  Usta'dan Mentor'a

  Karışık ve değişken iş ortamında kariyer yolculuğunuza devam ederken, başınız sıkıştığınızda aklınıza gelen biri var mı? İçinizdeki potansiyeli dışarı çıkarmak için size ışık tutacak, yön gösterecek, deneyimi ve bilgisi ile sizi destekleyecek? Başarınıza anahtar olacak mentorluğun modelleri ve sürdürebilir kavramlarını, birebir mentorluğu uygulayan ve sonuçlarını gören uzmanların gözünden okuma ve deneyimleme fırsatını kaçırmayın.

 • Anasayfa

  Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sermaye

  Hangi sermayenize güveniyorsunuz? Gün geçtikçe farklı alanlarda kendinden söz ettiren “psikolojik sermaye” bireylerin güçlü veya gelişime açık yönlerinin ölçümlenebilmesini ve kararların daha sağlıklı verilebilmesini sağlıyor. Bu makalede çeşitli psikolojik sermaye testleri incelenerek kişilik özellikleri açısından etraflıca ele alınmaktadır.

 • Anasayfa

  Etkili Geri Bildirimin Altı Kuralı

  Geri bildirim kaynaktan hedefe giden besleyici bir bilgilendirme sürecidir. Liderlik ile yöneticilik arasındaki fark da tam burada yatmaktadır. Bu makalede etkili geri bildirimin altı kuralıyla tanışabilir, süreçte dikkat edilmesi gereken noktalara ve uygulama zorluğu için çözüm önerilerine ulaşabilirsiniz.

 • Anasayfa

  Kurumsal Akademi Yetkinliklerinde “Öğrenme Çevikliği, Siyah Beceri, Öz Yönetim”

  Öğrenmekten vazgeçersen, hayatta kalamazsın! Geleceğin iş gücünde beceri ve yetkinlikler tamamen değişiyor. Bu makalede değişimin eşiğindeyken kurumsal akademilere düşen görev ve sorumluluklar konusunda beklentilerin merkezine oturan öğrenme çevikliği, siyah beceriler ve öz yönetime ışık tutuluyor.

 • Anasayfa

  Dijital Dünyanın Psikolojisi

  Gelecekle ilgili öngörüler yazılı ve görsel medyanın ana gündemlerinin başında geliyor. Yapay zekanın gündelik hayatımızın bir parçası olduğu bir süreçte bizi yakın gelecekte bekleyenler konusuna ilgi duyanlar aşağıdaki bağlantıyı açabilirler.

 • Anasayfa

  Salgına Karşı Çalışanlarımızla BİRLİKTE Stres Yönetimi

  Bu yolda BİRLİKTE hareket ettik. Fiziksel hareketi ve ruhsal dinginliği destekledik. Çalışanlarımızın kendilerini en iyi hissedecekleri çalışma ortamını sağladık.

 • Anasayfa

  “Yaşam için Teknoloji” ile Etki Alanına Odaklanmak

  2020 gerçekleri hangi duygularımızı daha çok hissetmemize sebep olmuştu? Peki öğrendiklerimizden hangilerini geleceğe taşıyacağız? Bu makalede pandemiyle birlikte etki alanına odaklanarak çalışan için güven ve müşteri için değer yaratma sürecini başarıyla yaşama taşıyan bir kurum hikayesinin parçası olacaksınız.

 • Anasayfa

  Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği

  Bu yuvarlak masa toplantısında farklı sektörlerden IK yöneticilerimiz ile kurumsal akademilerin nasıl kurulduğu, karşılaşılan zorluklar, kullanılan eğitim yöntemleri, kendi sektörleri ve iş yapış biçimlerine yönelik öğretici deneyimleri üzerine konuştuk.

Son Eklenen Makaleler

 • Köpekleri ne Yapalım?

  Köpekleri ne Yapalım?

  Bu yazıyı son günlerin hararetli tartışma konusu, köpeklere ötenazi uygulanması yasa önerisi hazırlanmadan altı ay önce yazmaya başlamıştım. Böyle bir konuda yazma ihtiyacı duyma nedenim, yazılı ve görsel medyada köpekler tarafından saldırıya uğrayan çocuklar ve yetişkinlerle ilgili haberlerin yoğunluk kazanmasıydı.

  READ MORE
 • Dürüst Olmayan Davranışlarda Kültürel Farklılıklar ve Türkiye

  Dürüst Olmayan Davranışlarda Kültürel Farklılıklar ve Türkiye

  İnsanların özlerinde dürüst olduğunu, ancak koşulların onları baştan çıkardığını söyleyenler olduğu gibi; insanın doğası gereği yoldan çıkmaya eğilimli olduğunu söyleyenler de vardır. Bu yazı konuya, ülkemizi de içine alan, veri temelinde bir yaklaşım getiriyor.

  READ MORE
 • Geçersiz Uzmanlıklar

  Geçersiz Uzmanlıklar

  Türkiye’de herkesin uzmanı olduğu iki konu vardır. Bunlardan biri politika, diğeri de futboldur. Bu iki konunun dışında üç konu daha vardır ki, kendini “uzman” ilan etmek, bu konularda uzman sayılmak için yeterlidir.

  READ MORE
 • Liderlik mi Dediniz!

  Liderlik mi Dediniz!

  İnsanın birey olarak varlığının, potansiyelinin, yeteneklerinin, katma değerinin, heveslerinin, ideallerinin, sonuç yaratma heyecanının göz ardı edildiği örgütsel iklimin çorak topraklarında liderlik, özgül ağırlığını kaybetmiş bir kavramdan ve hiyerarşik bir yöneticilik kademesinden ibarettir. Bu makalede, kurumsal denge ve liderlik üzerine derinlemesine bir inceleme yapılıyor. Liderlerin kurum içinde nasıl bir etki yarattığına ve bu dinamiklerin işleyiş üzerindeki sonuçlarına odaklanılıyor.

  READ MORE
 • İyilik Elçileri: Waternet’in İnsanı Önceleyen Liderlik Anlayışı

  İyilik Elçileri: Waternet’in İnsanı Önceleyen Liderlik Anlayışı

  Şirketlerde sadece iş sonuçlarına değil, çalışanların özel ihtiyaçlarına ve potansiyellerine uygun kapsayıcı bir yönetim anlayışına odaklanmak, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı desteklemek, şirketlerin uzun vadeli başarısı için en önemli unsurdur. Güçlü organizasyonlar, zihinsel, fiziksel ve beceri açısından dengeyi sağlamış güçlü ekip üyelerinden oluşur. Bu makalede, Waternet’in insan odaklı liderlik anlayışı ve çalışan ihtiyaçlarına duyarlı yönetim tarzı ele alınıyor.

  READ MORE
 • Yeşil Dönüşümde İnsan Kaynaklarının Rolü

  Yeşil Dönüşümde İnsan Kaynaklarının Rolü

  İnsan odaklı liderlik anlayışı, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk bilincini artırmak için ihtiyaç duyulan çalışan gelişimini ve katılımını teşvik eder. İK bölümleri bir an önce yeşil insan kaynakları haline gelerek çalışanların ve kurumların yeşil dönüşümüne öncelik etmelidir. Bu makalede, sürdürülebilir işletmeler oluşturmak için insan kaynaklarının yeşil dönüşümde oynadığı kritik rol inceleniyor, yeşil politikaların kurum içinde benimsenmesini teşvik edecek yaklaşım ve stratejilerin çerçevesi çiziliyor.

  READ MORE

Son Videolar

Son Eklenen Kitaplar

Hizmetler

Kişilik Test,, Kişilik envanteri

Son Sayı

Son Eklenen Podcast

Kategoriler

Kendinizi Deneyin

Personova Kişilik Envanteri Testi