• Psikolojik ve Sosyal İyilik Hali (Ödömoni) (*)

  Psikolojik ve Sosyal İyilik Hali (Ödömoni) (*)

  İyilik haliyle ilgili farklı akademik yaklaşımları ele aldığımız önceki yazıda, özellikle Keyes’in çalışmalarında vurguladığı üzere, iki temel anlayış öne çıkmaktadır. Modeller ne kadar karmaşık olursa olsun, birbiriyle ilişkili olarak değerlendirilen bu iki kavram hedonizm ve ödömonizmdir (eudaimonia). Hedonik görüşe göre iyilik hali, iyi hissetmeyi hazla ve bireysel mutlulukla ilişkilendirir. Buna karşılık ödömonik yaklaşım iyilik halini

  READ MORE
 • “Sıcak El” Efsanesi

  “Sıcak El” Efsanesi

  “Sıcak El” Efsanesi bu yazı insanların kendi yarattıkları hayallere inanmasının spor ve finans alanındaki yarattığı sonuçları ele alıyor. Basket ve finans meraklıları için özellikle önerilir.

  READ MORE
 • Dünya Nereye Gidiyor? (İyiye mi, kötüye mi?)

  Dünya Nereye Gidiyor? (İyiye mi, kötüye mi?)

  Bu yazının konusu olan sorunun cevabı birçokları için tartışmaya değmeyecek kadar açıktır. İzlenim, duygu, algı ve sezgiye dayalı bir görüş yerine verilere kulak vermek isteyenler, verdikleri zamanın karşılığını fazlasıyla alacaklar…

  READ MORE
 • Becerilerimizle İlgili Kararlarımız

  Becerilerimizle İlgili Kararlarımız

  Kişisel farkındalığın erdemini kabul etmeyen yoktur ancak bu gerçekten mümkün müdür? İnsanın kendisi ile ilgili ne ölçüde gerçekçi olabileceğini merak edenler bu yazıyı zevkle okuyacak.

  READ MORE
 • Beklenti Oyunu veya TAMAH

  Beklenti Oyunu veya TAMAH

  Son günlerde toplumun yakından tanıdığı sporcuların da bulunduğu dolandırıcılık olayına, dedikoduları dışında bırakan bilimsel bir perspektifle bakmak isteyenler aşağıdaki bağlantıda aradıklarını bulacaklar.

  READ MORE
 • Değerler Hayata Nasıl Geçer?

  Değerler Hayata Nasıl Geçer?

  Değerler, günümüzde her kurumun duvarında görmeye alışık olduğumuz ve kurumsal hayatın vazgeçilmez parçası olarak karşımıza çıkıyor. Kararlarımız için pusula işlevi görmesi gerek değerler iş yapma biçimine ve ilişkilerimize ne kadar yansıyor? Konuşurken çok önemsediğimiz değerlerin işlevi kurum duvarlarını süsleye dekor olmaktan öteye gidemiyor?

  READ MORE
 • Yürekten Adanma

  Yürekten Adanma

  Çalışan davranışındaki değişiklik hem yönetici ve iş sahiplerini hem de genç çalışanları zorluyor. Bu yazı her iki grup için de aydınlatıcı olma amacını taşıyor.

  READ MORE
 • İş-Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk

  İş-Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk

  Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle Covid sonrası çalışan davranışında büyük değişiklik gözleniyor. Yaşı altmışın üzerinde olanların aklının almadığı, bundan yirmi yıl önce dile getirildiğinde fantezi sayılan “iş-özel yaşam dengesi”, nitelikli iş gücünün tercihinde önemli bir rol oynuyor. Konuya ilgi duyanlar…

  READ MORE
 • Mutluluk ve İyimserlik

  Mutluluk ve İyimserlik

  Amerikan psikolojisinin etkisiyle iyimserlik dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir erdem olarak görülür. Bu konuya ilgi duyanlar önyargı ve varsayımlarına bilimsel derinlik kazandırmak için bağlantıyı tıklayabilir.

  READ MORE
 • İş Hayatının Görmezden Gelinen Gerçeği: Yıldırma (Mobbing)

  İş Hayatının Görmezden Gelinen Gerçeği: Yıldırma (Mobbing)

  Okulda akran zorbalığı iş hayatında yıldırma, üst yönetim tarafından görmezden gelinen, çocuklar ve çalışanlar arasındaki anlaşmazlık olarak değerlendirilen ve kabul etmek sorumluluk yükleyeceği için, yok sayılarak yönetilmeye çalışılan, hemen herkesin bildiği bir sırdır. Konuya ilgi duyanlar yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Karar ve Kararlılık

  Karar ve Kararlılık

  Her gün önemli-önemsiz, küçük-büyük çok sayıda karar veririz. Karar süreci ve biçimi konusunu merak eden ve üzerinde düşünmek isteyenler yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Liderlik Eğitimleri Neden Beklenen Sonucu Vermiyor?

  Liderlik Eğitimleri Neden Beklenen Sonucu Vermiyor?

  Liderlik eğitim pazarı dünyada 400 milyar dolara yaklaşmıştır. Buna karşılık dünyanın her yerinde yaygın olan kötü yöneticilik ve liderliktir. Nedenini merak edenler, okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • <strong>Duygusal Dayanıklılık</strong>

  Duygusal Dayanıklılık

  Duygusal dayanıklılık, hayatın inişlerinde ve çıkışlarında ayakta kalmayı sağlayan güçtür. İsmet İnönü ve Winston Churchill gibi tarihi figürler, bu dayanıklılığın sadece bir kişinin değil, bir ulusun kaderini değiştirebileceğini gösteriyor. İnsanın bu içsel gücünün nasıl geliştirilebileceğine dair dört temel özelliği öğrenmek isteyenler, okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Etkin Ekip Çalışması için Karşılıklı Bağımlılık

  Etkin Ekip Çalışması için Karşılıklı Bağımlılık

  Geleceği öngörmenin giderek zorlaştığı günümüzde ne yaparsak yapalım, iki disiplin yaptığımız her işle köprüleniyor. Teknoloji ve psikoloji. Psikolojideki gelişmeler, günümüz gençlerini ekip çalışmasında verimli kılmak için önemli ipuçları veriyor. Bu konuya ilgi duyanlar okumaya devam edebilirler

  READ MORE
 • Ekip Gelişim Aşamaları

  Ekip Gelişim Aşamaları

  Daha çok karşılıklı bağlılığı gerektiren bir dünyada yaşıyoruz. İnsanları bir araya getirmek onlarda ekip olma duygusunu yaratmıyor. Özellikle yeni oluşan grupların ekip olarak verimli çalışmaya başlamaları iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Bu konuya ilgi duyanlar okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Yetkin Çocuklar Yetiştirmek II

  Yetkin Çocuklar Yetiştirmek II

  Geçen yazımda yetkin bir çocuk yetiştirmenin onları konfor alanın dışına çıkartmakla mümkün olduğunu yazdım. Geçen yazının devamı olan bu yazıda çocukların yetişkin olduklarında hayatla mücadele edeceği yeterlilikleri kazandırmak için atılacak adımlar konu edildi. İlgilenenler, anne-baba ve eğitimciler yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Yetkin Çocuklar Yetiştirmek

  Yetkin Çocuklar Yetiştirmek

  Yaz tatili çocuklarımızın dünyasına girmek ve onlara okulda kazandıklarının ötesinde yaşam becerileri kazandırmak için bir fırsat olabilir. Çocuklarının gelişimine önem veren anne-babalar, eğitimciler ve bu yazıyı merak edenler, yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Pandemi Etkisi

  Pandemi Etkisi

  Pandemi geride kaldı ancak doğurduğu sonuçların uzun dönemli etkisi sadece insan sağlığı ve sağlık sistemi üzerindeki izlerinden çok daha yıkıcı olanı eğitim üzerinde oldu. Eğitime ara verilmesinin ve sözde uzaktan eğitimin vereceği zararı merak edenler yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Duyguyu Öngörmek ve Hayal Kırıklığının Üstesinden Gelmek

  Duyguyu Öngörmek ve Hayal Kırıklığının Üstesinden Gelmek

  Çarşamba yazılarımı takip edenler, benim politik yazı yazmadığımı bilir. Günlük olayları anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştıracak bilimsel temelleri ortaya koymayı tercih ediyorum.14 Mayıs seçim sonuçlarını öngören son üç yazım (özellikle 10 Mayıs gönderisi) buna örnektir. Okuyacağınız yazı da bugünü anlamaya yardımcı olacaktır. Merak edenler okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Vaatler Boş Çıksa da

  Vaatler Boş Çıksa da

  Önümüzdeki günlerde Türkiye önemli bir seçim yaşayacak. Seçim sonuçlarının anlaşılması için, bu süreçte olayları ve halkın psikolojisi üzerinde etkili olan faktörleri bilimsel bir perspektiften yorumlamaya imkan veren bilgileri merak edenler yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi