• Türk Kültüründe Şefkat ve Kurumsal Hayattaki Yeri 

    Türk Kültüründe Şefkat ve Kurumsal Hayattaki Yeri 

    Türk kültüründe şefkat, yönetici ve çalışanlar arasındaki etkileşimi şekillendiriyor. Makale, şefkatli yöneticiliğin çalışanların dinlenme ihtiyacını karşılayarak sorunları çözmede ve ilişkileri güçlendirmede nasıl kritik bir rol oynadığını etimolojik ve kültürel boyutlarıyla inceliyor. Ayrıca, şefkat ve merhametin eşit ve hiyerarşik ilişkilerde nasıl farklılaşabileceğine ve kurumsal başarıya nasıl katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

    READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi