• “Kıyamıyorum…”

  “Kıyamıyorum…”

  Geçen ay yaptığım bir söyleşiyi ilgi duyan genç anne ve babalar için Çarşamba gönderisi olarak düzenledim. “Çocuğuma kıyamıyorum…” derken nelere kıydığımız konusunda bir ufuk turu yapmak isteyenler yazıyı okuyarak “premortem otopsiye” katılabilirler.

  READ MORE
 • Günümüz İş Dünyasında Annenin Değişen Rolü ve Anne Çocuk İlişkileri

  Küreselleşmenin de etkisiyle yaşanan toplumsal değişim, giderek geleneksel, özgün toplum yapımızı da değiştirmiş bulunmaktadır. Geniş aile yerini karı-koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye bırakmış, bu çekirdek aile modeli içinde anne, iş dünyasındaki aktif rolünü almaya başlamıştır. Erken gelişim dönemindeki anne-çocuk arasındaki fiziki yakınlık ve sıcak birliktelik, çocuğun gelecekteki kişilik özellikleri ve tutumları üzerinde rol oynadığı gibi, gelişim hız ve özelliklerini de önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Günümüz iş hayatında yerini alan ve mesleki doyumunu aile içi iklime de olumlu yansıtan annenin çalışması, zamanın doğru kullanılması, programlı yaşam ilkelerine uyulması ve nitelikli bir bakıcı seçilmesi sonucu sorunsuz hale getirilebilir.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi