• Dürüst Olmayan Davranışlarda Kültürel Farklılıklar ve Türkiye

  Dürüst Olmayan Davranışlarda Kültürel Farklılıklar ve Türkiye

  İnsanların özlerinde dürüst olduğunu, ancak koşulların onları baştan çıkardığını söyleyenler olduğu gibi; insanın doğası gereği yoldan çıkmaya eğilimli olduğunu söyleyenler de vardır. Bu yazı konuya, ülkemizi de içine alan, veri temelinde bir yaklaşım getiriyor.

  READ MORE
 • Geçersiz Uzmanlıklar

  Geçersiz Uzmanlıklar

  Türkiye’de herkesin uzmanı olduğu iki konu vardır. Bunlardan biri politika, diğeri de futboldur. Bu iki konunun dışında üç konu daha vardır ki, kendini “uzman” ilan etmek, bu konularda uzman sayılmak için yeterlidir.

  READ MORE
 • Tatil Kararlarını Kim, Nasıl Veriyor?

  Tatil Kararlarını Kim, Nasıl Veriyor?

  İzin dönemine yaklaştığımız bu günlerde tatil kararları veriliyor. Tatil kararını etkileyen faktörleri ve bu kararın görünmeyen dinamiklerini bilmek hem tatilciler hem de bu hizmeti verenler açısından önemlidir. Konuya ilgi duyanlar…

  READ MORE
 • Kişiselleştirerek Yönetmek

  Kişiselleştirerek Yönetmek

  Din kitaplarında da yer alan temel ahlaki ilkelerinden biri “Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran” dır. Bu sözün sınırını, günlük hayatın genel akışı içinde, başkalarına kötülük yapmamak ve insanları hesaba katmak olarak çözülecek olursa geçerlidir. Oysa gerek yönetim gerekse sosyal hayatın birçok cephesinde bu söz ilişkileri geliştirip kolaylık sağlamak şöyle dursun, ilişkileri bozmak ve hayatı zorlaştırmak potansiyeline sahiptir.

  READ MORE
 • Kötülük ve Budalalık

  Kötülük ve Budalalık

  Farklı düşünce kutuplarında yer alan insanlar bazen kendileri için çok açık olan “gerçeğin” başkaları tarafından neden anlaşılamadığını merak eder ve onları eğitimsizlikle suçlarlar. Bu konuya merakı olanlar için tarihten ilham veren bir yaklaşım…

  READ MORE
 • Patron Neye Para Öder?

  Patron Neye Para Öder?

  İki yıl önce Kaynak Dergisindeki bir yazıma konu ettiğim haftada dört gün çalışma düzeni, son günlerde yine medyada yer almaya başladı. Çalışanlar hibrid çalışma anlayışının, özellikle kurumsal şirketlerde, iş hayatında norm olmaya başlamasından sonra, bu anlayışın ülkemizde de yerleşmesi konusunda mahcup bir beklenti içinde. Konuya ilgi duyanlar…

  READ MORE
 • Mutsuzluk Tuzakları

  Mutsuzluk Tuzakları

  Bir önceki yazımız “neden mutsuz oluruz?” konusundaydı. Bu yazı insanların kendilerine kurdukları tuzakları merak edenler için…

  READ MORE
 • Neden Mutsuz Oluruz?

  Neden Mutsuz Oluruz?

  İnsanların en çok ilgi duyduğu konular aşk, cinsellik, mutluluk ve başarıdır. İnsanları mutsuz eden, “mutluluğu aramak” isteğinin neden sonuç vermediğini merak edenler, aşağıdaki yazımı okuyabilir.

  READ MORE
 • Psikolojik ve Sosyal İyilik Hali (Ödömoni) (*)

  Psikolojik ve Sosyal İyilik Hali (Ödömoni) (*)

  İyilik haliyle ilgili farklı akademik yaklaşımları ele aldığımız önceki yazıda, özellikle Keyes’in çalışmalarında vurguladığı üzere, iki temel anlayış öne çıkmaktadır. Modeller ne kadar karmaşık olursa olsun, birbiriyle ilişkili olarak değerlendirilen bu iki kavram hedonizm ve ödömonizmdir (eudaimonia). Hedonik görüşe göre iyilik hali, iyi hissetmeyi hazla ve bireysel mutlulukla ilişkilendirir. Buna karşılık ödömonik yaklaşım iyilik halini

  READ MORE
 • “Sıcak El” Efsanesi

  “Sıcak El” Efsanesi

  “Sıcak El” Efsanesi bu yazı insanların kendi yarattıkları hayallere inanmasının spor ve finans alanındaki yarattığı sonuçları ele alıyor. Basket ve finans meraklıları için özellikle önerilir.

  READ MORE
 • Dünya Nereye Gidiyor? (İyiye mi, kötüye mi?)

  Dünya Nereye Gidiyor? (İyiye mi, kötüye mi?)

  Bu yazının konusu olan sorunun cevabı birçokları için tartışmaya değmeyecek kadar açıktır. İzlenim, duygu, algı ve sezgiye dayalı bir görüş yerine verilere kulak vermek isteyenler, verdikleri zamanın karşılığını fazlasıyla alacaklar…

  READ MORE
 • Becerilerimizle İlgili Kararlarımız

  Becerilerimizle İlgili Kararlarımız

  Kişisel farkındalığın erdemini kabul etmeyen yoktur ancak bu gerçekten mümkün müdür? İnsanın kendisi ile ilgili ne ölçüde gerçekçi olabileceğini merak edenler bu yazıyı zevkle okuyacak.

  READ MORE
 • Yürekten Adanma

  Yürekten Adanma

  Çalışan davranışındaki değişiklik hem yönetici ve iş sahiplerini hem de genç çalışanları zorluyor. Bu yazı her iki grup için de aydınlatıcı olma amacını taşıyor.

  READ MORE
 • İş-Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk

  İş-Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk

  Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle Covid sonrası çalışan davranışında büyük değişiklik gözleniyor. Yaşı altmışın üzerinde olanların aklının almadığı, bundan yirmi yıl önce dile getirildiğinde fantezi sayılan “iş-özel yaşam dengesi”, nitelikli iş gücünün tercihinde önemli bir rol oynuyor. Konuya ilgi duyanlar…

  READ MORE
 • Mutluluk ve İyimserlik

  Mutluluk ve İyimserlik

  Amerikan psikolojisinin etkisiyle iyimserlik dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir erdem olarak görülür. Bu konuya ilgi duyanlar önyargı ve varsayımlarına bilimsel derinlik kazandırmak için bağlantıyı tıklayabilir.

  READ MORE
 • İş Hayatının Görmezden Gelinen Gerçeği: Yıldırma (Mobbing)

  İş Hayatının Görmezden Gelinen Gerçeği: Yıldırma (Mobbing)

  Okulda akran zorbalığı iş hayatında yıldırma, üst yönetim tarafından görmezden gelinen, çocuklar ve çalışanlar arasındaki anlaşmazlık olarak değerlendirilen ve kabul etmek sorumluluk yükleyeceği için, yok sayılarak yönetilmeye çalışılan, hemen herkesin bildiği bir sırdır. Konuya ilgi duyanlar yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Karar ve Kararlılık

  Karar ve Kararlılık

  Her gün önemli-önemsiz, küçük-büyük çok sayıda karar veririz. Karar süreci ve biçimi konusunu merak eden ve üzerinde düşünmek isteyenler yazıyı okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Liderlik Eğitimleri Neden Beklenen Sonucu Vermiyor?

  Liderlik Eğitimleri Neden Beklenen Sonucu Vermiyor?

  Liderlik eğitim pazarı dünyada 400 milyar dolara yaklaşmıştır. Buna karşılık dünyanın her yerinde yaygın olan kötü yöneticilik ve liderliktir. Nedenini merak edenler, okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • <strong>Duygusal Dayanıklılık</strong>

  Duygusal Dayanıklılık

  Duygusal dayanıklılık, hayatın inişlerinde ve çıkışlarında ayakta kalmayı sağlayan güçtür. İsmet İnönü ve Winston Churchill gibi tarihi figürler, bu dayanıklılığın sadece bir kişinin değil, bir ulusun kaderini değiştirebileceğini gösteriyor. İnsanın bu içsel gücünün nasıl geliştirilebileceğine dair dört temel özelliği öğrenmek isteyenler, okumaya devam edebilirler.

  READ MORE
 • Etkin Ekip Çalışması için Karşılıklı Bağımlılık

  Etkin Ekip Çalışması için Karşılıklı Bağımlılık

  Geleceği öngörmenin giderek zorlaştığı günümüzde ne yaparsak yapalım, iki disiplin yaptığımız her işle köprüleniyor. Teknoloji ve psikoloji. Psikolojideki gelişmeler, günümüz gençlerini ekip çalışmasında verimli kılmak için önemli ipuçları veriyor. Bu konuya ilgi duyanlar okumaya devam edebilirler

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi