Yazarın Makaleleri

 • Korkusuz Organizasyonlar ve Çevik Çalışma Kültürü

  Korkusuz Organizasyonlar ve Çevik Çalışma Kültürü0

  Korkusuz organizasyonlar ve çevik çalışma kültürü, hızla evrilen iş dünyasını tanımlayan iki önemli yapıdır. Psikolojik güvenlik, açık iletişim ve sürekli öğrenmeyle, kurumlar inovasyonun sınırlarını zorlarken, aynı zamanda rekabete hızla uyum sağlama kapasitesini geliştirirler. Bu yazıda, korkusuz organizasyonların ve çevik iş kültürünün nasıl oluşturulacağı üzerine kıyaslamalı bir inceleme yapılıyor.

  READ MORE
 • Önyargılar ve Kurumlarda Karar Hataları

  Önyargılar ve Kurumlarda Karar Hataları0

  İnsanların karar alırken sıklıkla irrasyonel davrandıkları konusunda birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmalarla da irrasyonel davranışın sistematik bir şekilde devam ettiği gösterilmiştir. Ancak öğrenme, uzmanlık, disiplin ve uygun kurum iklimi gibi alanlara yatırım yapmanın, buna sebep olan önyargıların azaltılmasına yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Bu makalede kurumlara maliyeti yüksek önyargılardan biri olan bağlılığın artması (escalation of commitment) ele alınmış, bu önyargıyı besleyen düşünsel eğilimler incelenmiştir.

  READ MORE
 • Öğrenme ve Gelişim Yolculuğunda Dijital Dönüşüm

  Öğrenme ve Gelişim Yolculuğunda Dijital Dönüşüm0

  Dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 tanımlaması imalatın dijitalleşmesini ifade etmektedir. Eğitimin ve gelişimin dijitalleşmesi de Endüstri 4.0’dan bağımsız değerlendirilmemelidir. Nitekim küresel anlamda ihtiyaç duyulan, Endüstri 4.0’a uyumlu çalışanlar, işletmeler ve ülkeler için rekabet avantajı sağlamaktadırlar.

  READ MORE
 • Mentorluk Türleri ve Uygulama Farklılıkları

  Mentorluk Türleri ve Uygulama Farklılıkları0

  Dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişimler geleneksel sınıf dışında öğrenme ve yaşam boyu eğitim anlayışını zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda mentorluk kavramı ile çok sık karşılaşılmaktadır. Bireylerin akademik gelişimlerine destek olmak, kariyerlerine yön vermek, yeni ortamlara uyum sağlamalarına destek olmak vb. nedenlerle bir mentor edinilmesi teşvik edilmektedir. Formel ya da klasik mentorluk, informel mentorluk, tersine mentorluk, e-mentorluk olmak üzere 4 genel mentorluk modeli vardır. Yazıda daha çok örgütsel yapı içerisinde faaliyet gösteren, büyük kurumların tercih ettiği formel mentorluk sürecinin faydalarını azaltan faktörler nelerdir sorusuna cevap bulabileceksiniz. Bunun yanında yazıda dört modelin avantajlarına ve dezavantajlarına ulaşmanız mümkün kılınmıştır.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi