• Güvenli Liman Olarak Şefkatli Liderlik

  Güvenli Liman Olarak Şefkatli Liderlik

  Şefkatli liderlik, çalışanların potansiyellerini en üst düzeye çıkararak kurumsal başarıyı destekleyebilir. Liderlerin çalışanlarla etkileşimlerini ve zorluklarla başaçıkma stratejilerini dönüştürebilir. Bu makalede, liderlerin psikolojik güvenlik ilkelerini benimseyerek nasıl daha etkili ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturabilecekleri inceleniyor. Türk kültüründen örneklerle zenginleştirilen içerik, şefkatli liderliğin nasıl uygulanabileceğini özgün bir yaklaşımla ele alıyor.

  READ MORE
 • Şefkatli Liderlik

  Şefkatli Liderlik

  Kusurlu olma ve değersizlik korkusunun acı sonu olan kişisel yetersizlik hayatımızı bir çıkmaza götürür. Böyle bir çıkmazda insanın savaşta galip gelmesini ancak sizi koşulsuz kabul eden, stresli ve rekabetçi ortama rağmen sizi şefkatle kucaklayan bir yönetici sağlayacaktır. Böylece, bu yaklaşım tarzı çalışanlara duygusal destek sağlamanın yanı sıra onların daha iyi bir iş deneyimi yaşamalarına öncülük edecektir.

  READ MORE
 • Empatinin Sınırları ve Şefkat Yorgunluğu

  Empatinin Sınırları ve Şefkat Yorgunluğu

  Yanlış empati ve şefkat yorgunluğu, liderler için önemli bir zorlanma alanı oluşturuyor. Bu makalede, ortaya çıkabilecek karar hataları sıralanıyor ve liderlerin kendi duygusal tepkilerini yönetirken aynı zamanda çalışanlarına etkili bir şekilde destek olmaları için duygusal sınırlarını nasıl belirleyebilecekleri inceleniyor.

  READ MORE
 • Lider Şefkatini Göstermeli Mi?

  Lider Şefkatini Göstermeli Mi?

  Liderler çalışanlarının krizde olduklarını ve ne yaşadıklarını fark edip yeniden harekete geçmelerini sağlamalılar. Yaşanılan her deneyimin içerisinde hissedilen her duygunun bizler için bir anlamı olduğu kabul edilmelidir. Liderlerin bu duyguları fark etmekle kalmamaları, harekete geçirmek için harekete geçmeleri gerekir.

  READ MORE
 • Şefkati Hesap Verebilirlikle Dengelemek*

  Şefkati Hesap Verebilirlikle Dengelemek*

  Liderlerin, çalışanlarına karşı şefkat gösterirken aynı zamanda onları davranışlarından ve iş sonuçlarından sorumlu tutmalarına ihtiyaç var. Bu makale, şefkat ve hesap verebilirliği dengeli bir şekilde uygulamanın, hem çalışanların, hem de kurumun başarısı için kritik olduğunu vurguluyor. Liderlerin bu dengeyi nasıl sağlayabilecekleri ve bu yaklaşımın iş sonuçlarına etkisine odaklanıyor.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi