• Burası İşyeri! Ya Şefkat, Olmalı Mı?

  Burası İşyeri! Ya Şefkat, Olmalı Mı?

  Kurum kültürünü inşa etmek elbette kolay değil, şekillendirmek ise uzun yıllar gerektiren bir süre. Bu makalede şefkat değerinin kurum kültürüne, çalışana, verimliliğe, performans ve bağlılığa etkisine değiniliyor.

  READ MORE
 • Psikolojik Güvenlik ve İnsana Yakışır İş

  Psikolojik Güvenlik ve İnsana Yakışır İş

  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de belirtildiği gibi “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” Bu eşitliğin iş hayatında da sürdürülebilmesi için kurum ve yöneticilere önemli sorumluluklar düşüyor. Çalışma ortamlarındaki psikolojik güvenliği arttırmak ve insan onuru, özgürlükleri ve haklarına yakışır iş koşullarını oluşturmak kurumların birinci önceliği haline gelmeli. Bu yazıda gelişim yaklaşımı açısından kurumların rolü ele alınıyor.

  READ MORE
 • <strong>Veri Analizi Yapanları Mesleklerinde İlerletecek Öneriler</strong>

  Veri Analizi Yapanları Mesleklerinde İlerletecek Öneriler

  Günümüzde hemen hemen her sektörün ihtiyaç duyduğu veri analizi, kurumlara ve çalışanlara yeni yaklaşımlar sunarak hız kazandırmayı amaçlıyor. Bir veri bilimcinin çözümlerinin hızlandırıcı olabilmesi için öncelikle kendisinin hızlı olması gerekiyor. Bu yazı analiz dünyasında “hız” kavramını yeniden tanımlıyor, analiz uzmanlarının hangi anlamda ve alanlarda hızlı olması gerektiğini anlamayı sağlıyor.

  READ MORE
 • <strong>Veri Analitiğinde Mükemmellik</strong>

  Veri Analitiğinde Mükemmellik

  Kurumlar için verinin önemi arttı. Elde ettikleri veri sayesinde kurumlar, gelecek bağlamlara daha etkili ve hızlı cevap verebilir hale geldiler. Veri kıymetli bir madense, bu madeni işleyip parlatma ustalığı ise veri analitiği gerektiriyor. Bu makale veri analitiği türlerini tanıyarak bu alanda mükemmelliğe hangi analist yetkinlikleriyle ulaşılabileceği hakkında yol gösteriyor.

  READ MORE
 • Metaverse’te Öğrenmenin Geleceği

  Metaverse’te Öğrenmenin Geleceği

  Özellikle uçuş simülasyonu gibi teknik becerilerin kazanılmasında fark yarattığı bilinen VR teknolojileri, liderlik ve değişim yönetimi gibi teknik olmayan yetkinliklerin geliştirilmesinde de umut vadediyor. Veriler e-öğrenmenin de ötesine geçen bir katma değer sağlanabileceğine işaret ediyor. Bu yazıda öğrenmenin geleceğini şekillendiren çarpıcı istatistiklerle buluşacak ve metaverse’te öğrenmeyi destekleyen farklı teknolojileri tanıyacaksınız.

  READ MORE
 • Otomatikleştirilemeyen Yetkinliklerin Kurumsal Dönüşüm Sürecindeki Rolü

  Otomatikleştirilemeyen Yetkinliklerin Kurumsal Dönüşüm Sürecindeki Rolü

  Sıradan ve tekrarlayan işler hızla otomatikleşmesine rağmen, bazı becerileri gerektiren görevleri makinaların devralması şimdilik hala uzak bir ihtimal. Gelecek için en değerli gelişim ihtiyacı teknik değil, makinalar tarafından yeri doldurulamayacak yetkinlikleri içeriyor. Bu yazı otomatikleştirilemeyen yetkinlikleri merceğine alırken kurumlara yetenek dönüşümü yolculuklarını destekleyecek kritik verileri sunuyor ve uygulamada önem kazanan adımları paylaşıyor.

  READ MORE
 • Çalışanın Kariyer Yolculuğu

  Çalışanın Kariyer Yolculuğu

  Önümüzdeki 10 yılın en iyi işveren ya da işveren markası ödüllerini kazanacak şirketlerin öncekilerden çok farklı olacağı kesin. Çalışan deneyimi gibi çok geniş bir alanı birkaç sözcük ve deyim arasına sığdıramayacağımız da çok açık. Bu yazıda, çalışan deneyimi süreci çalışanın yaşam döngüsü ve kariyer yolculuğu boyutunda ele alınıyor ve kariyer yolcuğunun değişmezliği sorgulanarak zenginleştirici öneriler sunuluyor.

  READ MORE
 • Önyargı Eğitimlerine Önyargısız Yaklaşmak

  Önyargı Eğitimlerine Önyargısız Yaklaşmak

  Katılımcıları işlerinden alı koymaktan öteye geçemeyen “kapkaç” eğitimler maliyet avantajı nedeniyle daha fazla tercih edildiği için, uzman ön görüsüyle hazırlanan programların önünü kesiyor. Buna kıyasla, iyi kurgulanmış eğitim programlarının kısıtlı kaynakla dahi değişimi başlatma gücü bulunuyor. Bu yazı, önyargı eğitimlerine önyargıyla yaklaşmamak için karar vericilere ışık tutmayı amaçlıyor.

  READ MORE
 • İşe Alımda Önyargıların Rolü

  İşe Alımda Önyargıların Rolü

  Aynı şeyi duyuyoruz farklı yorumluyoruz, aynı şeyi yaşıyoruz, farklı hissediyoruz, aynı uyarana maruz kalıyoruz, ortaya farklı davranış koyuyoruz. Peki, bu algı farkı işe alım sürecini nasıl etkiliyor? Doğrulama, projeksiyon, statüko, görüntü ve daha birçok yanlılık bu kritik karar sürecinde rol oynuyor. Bu makalede işe alımın bilinçsiz önyargılarını kapsamlı biçimde tanıma fırsatı bulacaksınız.

  READ MORE
 • Pandemi Stresini Ölçerek Yönetmek

  Pandemi Stresini Ölçerek Yönetmek

  COVID-19 pandemisi, stres konusunda şirket yönetimlerini ve dolayısıyla bu sorunu yönetme sorumluluğunu taşıyan İK bölümlerini çok daha hızlı, çok daha kapsamlı ve radikal önlemler almaya zorladı. Bu makalede çalışanlarına en uygun yaklaşımı geliştirmek için stres yaşantılarını ölçerek tanıyan, çevrimiçi stres programlarını ihtiyaca uygun biçimde devreye sokan, uzmanlar aracılığıyla çalışanlarına desteğini yoğun biçimde hissettiren, etkili bir kurum örneğiyle buluşacaksınız.

  READ MORE
 • Kadınların Yönettiği Bir Dünyada Yaşamak

  Kadınların Yönettiği Bir Dünyada Yaşamak

   Romantik nedenlerle ve moda olduğu için değil, iş hayatının somut ve çıplak gerçekleri açısından da, dengeli bir sayıya ulaşıncaya kadar pozitif ayrımcılığa yönelmenin yerinde olduğu görülmektedir.Bu makalede de Gerzema ve D’Antonia’nun araştırmasından bahsedilmektedir.

  READ MORE
 • Ters Yüz Öğrenme Modelinin Doğuşu

  Ters Yüz Öğrenme Modelinin Doğuşu

  Ters yüz öğrenme şeklinde, sınıftaki çalışmalar evde, evdeki çalışmalar da sınıfta yapılır. Katılımcı, konuyu evde çalışarak sınıf ortamına gelir. Sınıf ortamında ise uygulamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Ters yüz öğrenmenin en temel ilkesi konuyu evde öğrenmek ve sınıfta da uygulamaya katılmaktır. Bu eğitim modelinin kurumlarda uygulanması konusunda çalışmalar görülmektedir. Ters yüz kurumsal eğitimler, katılımcıların eğitimde öğrendiklerini işlerinde bir an önce kullanabilmesini amaçlar. Bu amacın yanında eğitime katılan bireylerde amaç odaklı öğrenme görülür. Makalede ‘Flipped Learning Network’ tarafından bir eğitim modelinin ‘ters yüz öğrenme’ olabilmesi için şartları uzmanın gözüyle okuyup, değerlendirebilirsiniz.

  READ MORE
 • Dr. Joyce Cummings Hogan

  Dr. Joyce Cummings Hogan

  Hogan personel seçimi konusunda öncü otorite olarak kabul görmüştür. Bu makalede de Dr. Hogan’ın hayatından ve bazı önemli alışmalarından bahsedilmektedir.

  READ MORE
 • Joyce’la Tulsa’da Geçen Günler

  Joyce Hogan, kişilik psikolojisinin önde gelen isimlerinden Robert Hogan’ın eşidir. Bu yazıda Durucan Baltaş, kendisi yirmi yaşındayken onların Tulsa’daki evlerinde geçirdiği zamanı anlatmıştır. Hogan ailesi, psikoloji bilgisiyle birlikte hayat tecrübesiyle de kendisine çok şey katmış değerli insanlardır.

  READ MORE
 • Asıl Zor Olan: Doğru Yeteneği Bulmak

  Sezgisel değerlendirmeler karşımızdaki insanı tanımak için en çok kullandığımız bir durum haline gelmiştir.Bu durum iyi şeyler doğurabileceği gibi kötü sonuçlarıda beraberinde getirebilir.İşe alım süreci bildiğiniz gibi karşımızdaki insanı en iyi tanımaya çabaladığımız bir durumdur, sezgilerimizi en az devreye sokmak zorunda olduğumuz süreç bu olmalıdır.Karşımızdaki insanı tanımaya çalışırken işe alımda pozisyon gereklerini önde tutmalı,beklentilerimizi gerçekçi tuarak sınırlarımızı belirlemeliyiz.Bize bu süreçte en iyi yol gösterici ise Hogan Kişilik Ölçeği olacaktır.

  READ MORE
 • Özgeçmiş Yalanları

  “Özgeçmişi ilgi çekici hale getirmek için birçok kişi yalana varan abartılar ve kelime oyunları kullanmaktan çekinmiyor. Bunların örneklerinin ve sonuçlarının yer aldığı bu eğlenceli yazıda, özgeçmiş yalanlarının nasıl ortaya çıkarıldığı da anlatılıyor.

  Başvurulan kurumdaki İK sorumlularını yanlış yönlendirmek, adayı mahcup etmekle kalmayıp, alabileceği bir işi kaybetmesine ve çalışmak istediği sektörde kendisine güvensizlik duyulmasına yol açıyor.

  Bu tür oyunlar oynamak yerine başvurduğu kuruma neler sunabileceğini gerçekçi ve dürüst biçimde gösteren adayların şansı ve iş başarısı, kendini kurnaz görerek oyun oynamaya kalkışanlardan çok daha fazla.”

  READ MORE
 • Yetenek Yetmez

  Yetenek konusundaki temel yanılgılardan biri, yeteneğin ve zekanın iş performansının bir belirleyicisi olduğu görüşüdür.Fakat seçim ölçütlerindeki önceliğe bakacak olursak: Sağlam bir değer sistemi, Duygusal zeka ve parlak zeka.Bu parlak zeka önemli değil demek doğru değildir.Diğerleriyle birlikte mevcudiyetin beklenne sonuçlarını doğuracağını ortaya koyuyor.Bu makalede de seçim ölçütlerindeki bu üç özelliğe değinilmiştir.

  READ MORE
 • İş Yaşamında Kadın Olmak

  Çağdaş dünya kişinin maddi ve manevi çıktılar için çalışmasını, topluma katkı sağlayacak hizmetler ve ürünler vermesini önemser. Başarı bireyin kendini yaralı kılmasıdır. Bilim insanı, sanatçı, yönetici ve her düzeydeki çalışana bu tanımda yer vardır. Kadın ve erkeğin iş yaşamında yer alması ve başarılı olmasında rol oynayan faktörler vardır. Bugün öncelikli faktör olarak istihdam yetersizliği görülüyor. Osmanlı’da emeği çocuk, ev, tarla ve hayvan dörtgenindeki üretim ile sınırlanan kadın balkan savaşından Kurtuluş savaşına kadar süren erkek nüfusun azalmasıyla zorunlu olarak farklı işlere girmiştir. Kurumların, erkeklerin ve nihayet çalışan kadının kendisinin aile, iş ve toplum hayatına yönelik yargıları ve benlik algısı çağdaş demokratik bir anlayışla bütünleştikçe toplum dinamiklerini yöneten gücüde artacaktır.

  READ MORE
 • 360⁰ Değerlendirmede Cinsiyet Farkının Üretim Sektörü Üzerinden İncelenmesi

  Bu araştırmada üretim sektörüne ait dört firmanın örgütsel gelişimi için önemli gördüğü yetkinliklere ve firma ihtiyaçlarına göre belirlenmiş davranışlara bakılmıştır. Çalışanların kendilerini, astlarının, eş düzeylerinin ve yöneticilerinin ise onları değerlendirdiği 360⁰ çalışmasında, değerlendirilen çalışanın cinsiyetinin sonuçlara nasıl etki ettiği incelenmiştir. Çalışanlar liderlik, ekip yönetme, etkin takım yönetimi ve ekip lideri olma açısından değerlendirilmişlerdir. Sonuç olarak kadın çalışanların kendilerini daha objektif değerlendirildiği gözlemlenmiştir.

  READ MORE
 • Bir Girişimcinin Zihin Rehberi

  Girişimciler yeni bir iş fırsatı bulmak, bulduğu fırsatları değerlendirmek, yeni ve eşsiz fikirler üretmek gibi özelliklere sahiptirler. Peki girişimci insanların normal insanlardan farkı ne? Bu makalede fırsatların farkına varma eyleminin nasıl gerçekleştiğine, girişimcilerin hangi bilişsel ön yargı veya yanılgılara daha duyarlı olduklarına ve bu bağlamda hislerin ne rol oynadığı inceleniyor.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi