Yazarın Makaleleri

 • Dijital Çağda Kurumsal İletişim

  Dijital Çağda Kurumsal İletişim0

  Artık dijital çağdayız. Eskiden yaptıklarımızı yaparak, başarılı olamayacağımız çok açık. O halde yaptığımız işi yarına taşımak için zihniyetimizi değiştirmemiz gerekecek. Görevi iletişim olan her bölümün, bu değişimde ayakta kalabilmesi için bazı kabullerinin olması gerekir. Bu kabullerden en önemlisi gündemi artık hedef kitlenin oluşturduğudur. Bu durumda da iletişim bölümlerine düşen, hedef kitlenin davranışlarını anlamak için verileri kullanma ve daha uyumlu ve daha hassas iletişim planları gerçekleştirmektir.

  READ MORE
 • Yetenekler Bilmek İster

  Yetenekler Bilmek İster0

  Yetenek yönetimi konusu, İnsan Kaynakları birimlerinin kurum için katma değeri yüksek çalışmalarından biridir. Bu konuda gerçekleşen değişken nedenlerden dolayı yetenek yönetimi konusunun kurum içindeki iletişimi yapılamamaktadır. Kuruma yeni yeteneklerin kazandırılması veya mevcut çalışanlar arasında yüksek potansiyelli çalışanların seçilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Bu konu, hazırlanan bu çalışmaların neden yapıldığının çalışanlara anlatılması konusudur. Kuruma yetenek kazandırırken, kazandırılan yeteneklerin gelişim sürecinde de kurumla kalmasını sağlamak için kurumu ileriye taşıyacak kişilerle sağlıklı iletişimin yapılmasıdır. Makalede yetenek yönetimi sürecindeki kurulan iletişimin önemi sıkça vurgulanmıştır.

  READ MORE
 • Kazanan Olmak

  Kazanan Olmak0

  Karşılıklı bağımlılık yeni iş hayatının olmazsa olmaz koşuludur. Farklı beklentiler, farklı bakış açıları, çoğu kez de çatışan amaçlar iş yaşamının doğal bir parçası sayılır. Bu da beraberinde bir müzakere süreci getirir. Bir müzakere süreci başlamışsa, orada hak edilenden çok müzakere edilen kadarının kazanılacağı çok açıktır. Bir diğer ortada olan konu, müzakere süreçlerini etkileyen unsurların, hangi aşamalarda, hangi stratejilerle yönetileceğidir. O halde başarılı bir müzakere için tüm tarafların kazançlı çıktığı bu denge durumunu sağlamak konusunda acilen yapılması gereken, müzakere becerisini kazanmak yönünde adım atılmasıdır.

  READ MORE
 • İş-Özel Yaşam Dengesi Sadece Kurumların Sorumluğunda mı?

  İş-Özel Yaşam Dengesi Sadece Kurumların Sorumluğunda mı?0

  Günümüzde çalışanların iş için geçirdikleri zamanla özel hayatı için geçirdiği zaman arasındaki sınırların ortadan kalkmasıyla iş-özel yaşam dengesiyle ilgili yeni çözümler geliştirme gerekliliği doğdu. Bu gerekliliğin hızlıca yükselen sesi kurumların, iş-özel yaşam dengesi üzerine üretecekleri çözümleri gündemlerinin ilk sıralarına almalarını sağladı. Kurumların bu konudaki çözümleri çalışma saatleri üzerinde ne kadar etkili de olsa, bu çözümlerin verimliliği büyük oranda çalışanın kendi ürettiği çözümlere bağlı kaldı. Bu nedenle okuyacağınız yazı, iş-özel yaşam dengesi ile ilgili kurumların ürettiği çözümlerden çok, çalışanların çözümlerine odaklandı.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi