• Proje Yönetiminde “Çatışmadan Çatışma” ile Ekip İçi Mükemmeliyet ve Yüksek Performans

  Proje Yönetiminde “Çatışmadan Çatışma” ile Ekip İçi Mükemmeliyet ve Yüksek Performans

  Proje yönetiminde yüksek performans, ekip içindeki çatışmaların uygunluğuna, kalitesine, verimliliğine bağlıdır. İnsan odaklı liderliği benimseyen proje yöneticileri, çatışma durumlarında ekip üyelerinin farklı bakış açılarını teşvik eder ve kurumun hedefleriyle uyumlu yönetir. Bu makalede, proje yöneticilerinin insan odaklı lider anlayışı ile ekip çatışmalarındaki stratejik konum ve yaklaşımları ele alınarak, başarılı projelerde ekip içi çatışmaların değeri vurgulanıyor.

  READ MORE
 • Psikolojik Güvenliğin Güvende Kaldığından Emin Olmak

  Psikolojik Güvenliğin Güvende Kaldığından Emin Olmak

  Psikolojik güvenlik, ekip üyelerinin kendilerini özgürce ifade edebilmesi ve başarısız olma korkusu taşımadan risk alabilmesi anlamına gelir. Sorunun teşhisi, müdahalenin kapsamı, liderlerin ve çalışanların farklılaşan bakış açısının anlaşılıp yönetilmesi, güvenli bir ortam oluşturmada anahtar rol oynar. Bu yazıda, davranış bilimlerinin bakış açısından, psikolojik güvenliği desteklemenin ve etkili müdahalelerde bulunmanın yolları ele alınıyor.

  READ MORE
 • Psikolojik Güvenliğin 5 Bilinmeyeni

  Psikolojik Güvenliğin 5 Bilinmeyeni

  Psikolojik güvenlik, ne olduğunu tam anlamıyla bilmediğimiz, belki de yanlış anladığımız bir kavram. İş ortamında etkisi; konfor alanını terk etmeyi, grupla oluşturulmuş hedeflere ulaşmayı, tehlike algısını fiziksel yönüyle de anlamayı, güç hiyerarşisini ve olası olumsuz sonuçları yönetme biçimini kapsıyor. Bu makalede, psikolojik güvenliğin beş bilinmeyen yönünü, kişisel ve kurumsal başarıyı nasıl etkileyebileceğini keşfediyoruz.

  READ MORE
 • Eleştirel Düşünme Neden Önemlidir ve Nasıl Geliştirilir?

  Eleştirel Düşünme Neden Önemlidir ve Nasıl Geliştirilir?

  Eleştirel düşünme becerisi doğuştan gelen bir yetenek mi ya da sonradan deneyim yoluyla kazanılabilen bir beceri mi? Bulgular, eleştirel düşünme becerisinin günümüzde kurumların çalışanlarında aradığı en önemli özellik olarak öne çıktığını gösteriyor. Bu makale eleştirel düşünmeyi dört aşamada geliştirmek için bir yol haritası sunuyor.

  READ MORE
 • Büyük Fikir: O Büyük Kararı Vermeden Önce…*

  Büyük Fikir: O Büyük Kararı Vermeden Önce…*

  Tehlikeli önyargıların her stratejik tercihe sızabildiği bilinir. Bu durumda üst yönetim önemli iş kararlarını önyargılardan nasıl arındırabilir? Bu değerlendirme yazısı, büyük iş kararlarını odağına alıyor ve karar sürecine etki eden önyargı alanlarını öne çıkarırken liderlere faydalanabilecekleri 12 soruluk bir kontrol listesi sunuyor.

  READ MORE
 • Veriye Dayalı, Peki Önyargısız mı?

  Veriye Dayalı, Peki Önyargısız mı?

  Bir kararın veriye dayalı olması, önyargısız olduğu anlamına gelmez. Üstelik sanılanın aksine, nesnel veri kullanımına yönelik en büyük tehlike bireysel değil, örgütsel önyargıdır. Odak sınırlandığında rakamlar yanıltıcı olabilir, fakat büyük resmi görmek o kadar kolay değildir. Ortalığı karıştıran değişkenlerin farkında mısınız? Bu yazıda kurumsal hayat kararlarına istatistik biliminin gözünden keyifle bakma fırsatı yakalayacaksınız.

  READ MORE
 • İş Hayatında Pandeminin Stres ve Kaygı Haritası

  İş Hayatında Pandeminin Stres ve Kaygı Haritası

  İnsanı tam iyilik haline ulaştıracak çalışmalar yapmak sadece işverenlerin değil, onlara yol gösteren danışmanlık kurumlarının da sorumluluk alanıdır. Bu araştırmada sosyal sorumluluk bilinciyle kurumların ve bireylerin katılımına sunduğumuz COVID-19 döneminde stres çalışmasının gelişimini, iş hayatında pandeminin stres ve kaygı haritasını çıkarma adımlarını ve öne çıkan bazı verilerin Türk kültürü için işaret ettiği çıktıları bulacaksınız.

  READ MORE
 • Pandemi Stresini Ölçerek Yönetmek

  Pandemi Stresini Ölçerek Yönetmek

  COVID-19 pandemisi, stres konusunda şirket yönetimlerini ve dolayısıyla bu sorunu yönetme sorumluluğunu taşıyan İK bölümlerini çok daha hızlı, çok daha kapsamlı ve radikal önlemler almaya zorladı. Bu makalede çalışanlarına en uygun yaklaşımı geliştirmek için stres yaşantılarını ölçerek tanıyan, çevrimiçi stres programlarını ihtiyaca uygun biçimde devreye sokan, uzmanlar aracılığıyla çalışanlarına desteğini yoğun biçimde hissettiren, etkili bir kurum örneğiyle buluşacaksınız.

  READ MORE
 • “Yaşam için Teknoloji” ile Etki Alanına Odaklanmak

  “Yaşam için Teknoloji” ile Etki Alanına Odaklanmak

  2020 gerçekleri hangi duygularımızı daha çok hissetmemize sebep olmuştu? Peki öğrendiklerimizden hangilerini geleceğe taşıyacağız? Bu makalede pandemiyle birlikte etki alanına odaklanarak çalışan için güven ve müşteri için değer yaratma sürecini başarıyla yaşama taşıyan bir kurum hikayesinin parçası olacaksınız.

  READ MORE
 • İK Liderleri için Kariyerlerinin En Stresli Yılı 2020

  İK Liderleri için Kariyerlerinin En Stresli Yılı 2020

  Daha az kaynak, zaman ve bütçe ile daha fazla etki yaratmakla görevlendirilen İK liderleri, 2020 yılında daha önce hiç yaşamadıkları kadar stres yaşadılar. Reward Gateway’in bu raporunda pandemideki stres kaynaklarına İK liderlerinin gözünden bakacak ve pandemi sonrası için küresel insan yönetimi beklentilerini tanıyacaksınız.

  READ MORE
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Doğan Holding Uygulamaları

  Covid-19 Pandemi Sürecinde Doğan Holding Uygulamaları

  Bu yazıda Doğan Holding’in Covid-19 sürecinde kurum içerisinde kurduğu “Kriz Ekibi”nin desteğiyle çalışanlarının Doğan Holding ve şirketlerinde çalışmayı önerme oranını nasıl Covid-19 dönemi öncesine göre % 7,9 oranla artırarak % 85,1 gibi ciddi bir rakama ulaşmak için izlediği yöntemleri bulabilirsiniz.

  READ MORE
 • CarrefourSA’nın Değişime Uyum Süreci

  CarrefourSA’nın Değişime Uyum Süreci

  Bu yazıda Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın 52 şehrinde 9 depo, 653 market ve online market CarrefourSA.com ile 11bine yakın çalışanla günde 500 bin müşteriye hizmet verirken çevik liderlik ile hızla hayata geçirilen “Acil Eylem Planı” sayesinde hizmetine kaliteden ödün vermeden pandemi sürecine nasıl uyum sağladığını bulabilirsiniz.

  READ MORE
 • Normların Değiştiği Bir Dünyada Ofise ve Hayata Dönmek

  Normların Değiştiği Bir Dünyada Ofise ve Hayata Dönmek

  Bu dönem bir kitap ayracı gibi çalışanların anlamsal hafızalarında olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırılacak. Bunu da iş liderlerinin ve yöneticilerin tutumu belirleyecek. Bu nedenle her yöneticinin kendisine, “ekibime güven mi aşıladım, yoksa kaygı ve güvensizlik mi?” sorusunu sorması, astlarına yaşattığı duyguyu tanıması için yol göstericidir.

  READ MORE
 • Pandemi Sonrası Yeni Normlar

  Pandemi Sonrası Yeni Normlar

  Bu yazıda pandemiyle beraber yaşadığımız bu dönemin var olan sistemlerin ötesinde daha esnek ve çevik modellerin başarı için ne kadar gerekli ve kritik olduğunu gösterişi ve dönüşüm dönemlerinden sağlam çıkabilmekle ilgili tüyolar bulabilirsiniz.

  READ MORE
 • Kabuk Değiştirmek: Yeni Normlarla Kurumsal Kültür Nereye Evriliyor?

  Kabuk Değiştirmek: Yeni Normlarla Kurumsal Kültür Nereye Evriliyor?

  İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm döneminde işlerin teknoloji kullanılarak yapılması, o işi yapan insanların sahip olması gereken beceri ve yetkinleri de değiştiriyor. Önümüzdeki dönemlerde hem bilişsel becerilere, hem de meta beceriler denilen; esneklik, yaratıcılık, uyum sağlama ve iş birliği gibi sosyal becerilere sahip yetenek profillerine ihtiyacımız artacak. Bu doğrultuda yakın bir zamanda yetkinlik modellerimizi tekrar gözden geçirip önceliğimizi yeni normların ihtiyaçlarına cevap veren yetkinliklere çevirmemiz kaçınılmaz olacak.

  READ MORE
 • İnformel ve Formel Mentorluk: Hibrid Model Önerisi

  İnformel ve Formel Mentorluk: Hibrid Model Önerisi

  Mentorlar bireylerin hayatlarında yol gösterici olarak bulunurlar. Ancak kendiliğinden gelişen ya da yapılandırılmış menti- mentor ilişkilerinde uyumu ve verimi sağlamak her zaman kolay olmayabilir. O halde en etkili mentorluk sistemine nasıl karar vereceğiz? Bu makalede informel ve formel mentorluk uygulamalarının ayrıntılı karşılaştırmasına ulaşabilir, hibrid mentorluk modelini hayata geçirmek konusunda önemli ipuçlarını bulabilirsiniz.

  READ MORE
 • Psikolojik Sermaye ve Çalışan Adanmışlığı: Pozitif Duygu, Düşünce, Değerler ve Tutumların Davranışa Yansımaları

  Psikolojik Sermaye ve Çalışan Adanmışlığı: Pozitif Duygu, Düşünce, Değerler ve Tutumların Davranışa Yansımaları

  Bir çalışanın psikolojik sermayesi yüksek olarak kabul edilebilmesi için bazı davranışları sergilemesi gerekir. Bu davranışları bu yazıda bulabilir ve çalışanların psikolojik sermayesini geliştirecek iş ortamlarını oluşturmanın artık bir lüks değil gereklilik halini aldığı vurgulanmaktadır. Pozitif örgütsel davranışın ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi günümüz örgütlerindeki en önemli konuların başında gelmektedir. Her örgütün en önemli sermayesi insandır, insanın en önemli sermayesi de psikolojik sermayesidir. Psikolojik sermaye ve işe adanmışlık, bireyi ve bireyin işe yaklaşımını öne çıkarmaktadır. Etkin liderlerin sadece rakamlara hükmeden değil, çalışan psikolojisinden iyi anlayan liderler olduğu unutulmamalıdır.

  READ MORE
 • Psikolojik Sermaye ve Kurum Kültürü

  Psikolojik Sermaye ve Kurum Kültürü

  Entelektüel sermayenin yaratacağı “katma değerin” temelini psikolojik sermaye oluşturmaktadır. Kurum kültürü, kurucunun kişilik özellikleri ve yönetsel tutumları ile şekillenir. Kurucunun temellerini attığı değerlerin paylaşılması ile kurum kültürü güçlenir ve çalışanların ortak hedefler çevresinde birleşmesini sağlar. “İnsana ve eğitime yatırım” sloganıyla çalışan, Gelişim, Güvenilirlik, Bağlılık ve Saygınlık değerlerini yerleştirmeye çalışan Bilkent Holding gibi, içinde bulunduğumuz teknoloji çağının çetin rekabet koşullarıyla mücadele etmeye odaklanıldığı bu makalede belirtilmiştir. Yöneticilerin “Bilkent Holding Değerleri”, “Yönetsel Yetkinliklerimiz” ve “Duygusal Kabiliyet Faktörleri” olmak üzere üç ayrı başlıkta alındığı, değerlendirme merkezi çalışmalarında yöneticilerin en çok gelişime açık yönünün Duygusal Kabiliyet Faktörleri olduğunu tespit edildiği gözlenmiştir. Hangi yöntemler ışığında psikolojik sermaye bileşenlerini düzenli olarak ölçüp izleyerek sürdürülebilir bir gelişim metodolojisi oluşturmaya çalıştıklarını bu yazıda ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

  READ MORE
 • Pozitif Psikoloji ve İş Yerinde Pozitif Yaklaşım

  Pozitif Psikoloji ve İş Yerinde Pozitif Yaklaşım

  Gençlere hayata hazırlanırken iç kaynaklarını zenginleştirmek için deneyim kazanmanın yollarını aramaları tavsiye edilir. Okullarda verilen teorik eğitimin iş ve hayat başarısı için gerekli olan psikolojik sermaye niteliklerini öğrencilere katmadığı anlaşıldı. Kendi zihinsel ve duygusal yönelimlerini tanıyarak psikolojik sermayelerini geliştirmeleri çok önemlidir. Çünkü psikolojik sermaye, sadece kendi hayatlarına değil, bulundukları çevreye anlamlı katkı sağlayan birer kahramana (H.E.R.O.) dönüşmeleri için onlara ihtiyaç duydukları içsel gücü sağlayacaktır. Psikolojik sermayenin temelini oluşturan 4 bileşen hem iş hayatında, hem de gündelik hayatımızda sıkça karşımıza çıkıyor. İngilizcede “kahraman” anlamına gelen H.E.R.O akrostişi ile özdeşleşen ve 4 ana bileşenden oluşan psikolojik sermaye (PsyCap), umut (hope), özyeterlilik (efficacy/self-efficacy), yılmazlık (resilience), iyimserlik (optimism) kavramları ile çalışanların iş hayatındaki yatkınlıklarına göre daha verimli bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanıyor. Bu 4 bileşen bireylerin ancak kendilerinin emek harcayarak geliştirebilecekleri yaşam becerilerini içermekte. Okuyucu sahip olmak gerektiği araştırma sonuçlarıyla da belirtilen sermaye çeşitleri arasında pozitif psikolojik sermayeyi ve onu oluşturan kriterleri bu yazıda görebilir ve öz değerlendirme yapabilir.

  READ MORE
 • Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

  Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

  Stratejik öğrenmede kurumsal akademi farkı neler olabilir? Bu makalede bu sorunun cevabı açıklamalarla verilmektedir. Kurumsal akademilerin üstlendiği stratejik role hizmet eden, diğer deyişle stratejik katkılarının kapsamını belirleyen birçok işlevi ve faaliyet alanı bulunur. Strateji ve öğrenme bağının kurulmasıyla, kurumsal akademilerin üç ayırıcı özelliğini okuyucuya tanıtmakta ve kurumsal akademilerin farklarını açıklamaktadır. Bir kurumun başarısı, kurumsal akademisinin performansına bağlı olup, eğitim bölümlerinden ayrıştıklarında kurumsal akademiler, kendilerine daha büyük bir potansiyel kazandıran başka özelliklere sahip olurlar. Kurumsal akademiler üretme, hayata taşıma, iyileştirme, yaygınlaştırma sürecinin merkezinde yer alarak, insan kaynağının, işleyişin ve işin içerde ve dışardaki gelişimini yönlendirmektedir. Bu ilişki ağındaki 3 i (insan, işleyiş, iş), “akademi”nin i’siyle birleştiğinde, ilk harften son harfe dek, yani uçtan uca bir öğrenme yolculuğunu ve bunun çıktılarını temsil eder. İşte bu makale ” üç İ “ süreci ve bu konudaki yaratılan farklar konusunda okuyucuda farkındalık oluşturmaktadır.

  READ MORE
Personova Kişilik Envanteri Testi