Yüksek Potansiyel Adayların İstihdamı, Eğitim ve Gelişimi ve Yönetimi Uzun Soluklu Zor Bir Süreçtir

Kuveyt Türk uzun dönem aktif büyüklükte sektörde ilk on banka arasında yer alma, 2014 sonu itibarı ile 300 şubeli orta ölçekli banka olma vizyonunu benimsemiştir. Sektördeki rekabet stratejisini hizmet kalitesi, insan kaynağı kalitesi ve teknolojiden yararlanma üstünlüğüne dayandırmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda yeni şubelerle birlikte bankamız hızla büyüyor, çalışan sayımız artıyor. Son dört yıl üst üste sektörde en hızlı büyüyen banka olduk, yine aynı dönemde karlılık artışında bankacılık sektöründe ilk sırada yer aldık.

Büyüme, karlılık, verimlilik bakımından yeni açılan şubeler, bir yıl sonra farklı sonuçlar üretiyor. Aynı sermaye, aynı teknoloji, aynı eğitim düzeyine sahip eşit sayıda çalışanlar! sonuçlardaki fark nereden kaynaklanıyor ? Şubenin yeri ve hinterlandı önemli, ancak bir-iki yıl sonra bazı değişik rotasyonlarla aynı şubede farklı sonuçlara ulaşmak mümkün, bir çok yaşanmış deneyim bunu destekliyor. Şubelerde iş sonuçlarını etkileyen sermaye, teknik donanım, emek gibi faktörler eşit olduğuna göre, bu farkı oluşturan en önemli değişkenin yetenekli çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Yetenek tek başına sonuç üretmiyor, istekle çalışanlara sahip olmak gerekli. İstekli ve yetenekli çalışanlarda başarının sürekliliği için doğru, hızlı işleyen süreç ve sistem gerekir. Bütün bunları çevreleyen iyi bir iş ortamı ile başarının mümkün olacağına inanıyoruz. 

Yetenek; bilgi, beceri ve davranış bütünlüğüdür. Eğitim&Geliştirmenin amacı çalışanlarımıza işi için gerekli olan yetenekleri kazandırmaktır. Potansiyelini performansa dönüştürebilmesine destek olmaktır. Kariyer beklentilerini gerçekleştirmesi için yol göstermektir. Değişen sistem ve süreçler konusunda bilgi ve deneyim kazandırmaktır. İşe ve hayata karşı pozitif tutum ve istek uyandırmaktır. Bu perspektifte oluşturuyoruz eğitim programlarımızı.

Bankamızda ‘’İşe kabulde yetenek, işte sürdürülebilir performans, kariyer fırsatlarında değerlere bağlılık, uyum ve sadakat önem arz eder.”

İşe alımda yeni mezun adaylara öncelik veriyoruz. MT programları ile yüksek potansiyel adaylara MBA, yurt dışı, yurt içi 360 derece eğitim gelişim programları, iyi ücret ve yan haklar paketi sunuyoruz. İşe aldıktan sonra yoğun eğitim programları uygulayarak, çalışanlarımızın üç yıl içersinde işinde uzmanlık düzeyine ulaşmasını sağlıyoruz. Her yıl bu sürece başvuran 3500 kişiden, 500 civarında adaya değerlendirme merkezine alınıyor. İlk 20 kişi MT olarak istihdam ediliyor. Üç dönem üst üste yüksek performans gösteren MTler ‘’Yetenek Havuzuna” alınıyor.

Bankamızda performans odaklı İK sistemleri uygulanmaktadır. İşe alım, terfi, tayin ve atamalarda yetkinlik bazlı performans değerleme sonuçlarına göre seçme ve yerleştirme yapılmaktadır. MT programı dışındaki adayların istihdamında, ‘’Yetkinlik bazlı mülakat ve simulasyonlar” uygulanmaktadır. Son beş yılda 1750 kişi istihdam ettik. İşe başladıktan sonraki üç yıl istikrarlı yüksek performans gösteren çalışanlar ‘’Potansiyel Değerlendirme” programına alınır. Değerlendirme merkezi uygulamalarından başarı ile geçenlere‘Kariyer Gelişim Programı” uygulanır.

Terfi ve atamalarda iç kaynakları kullanıyoruz. Yetenek Havuzundaki adaylara kariyer gelişim programları uyguluyoruz. Kariyer gelişim programı öncesi çalışanlarımızın aday olduğu pozisyonların yetkinlik düzeylerini tespit için Baltaş&Eksenle birlikte Değerlendirme Merkezinde grup çalışması, role play, sunum egzersizi, in-basket ve kişilik envanterleri uyguluyoruz. Güçlü ve gelişim alanlarını tespit ederek eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz. 

Çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda finans, fon kullandırım, şube bilanço yönetimi, kredi, risk, operasyon yönetimi, dış ticaret programları, vizyon, strateji, değişim, sonuç başarma, ekip liderliği, rol model olma yetkinliklerini geliştirici yoğun eğitimlerle, program sürecinde koçluk desteği ile adayları mesleki, kişisel ve yönetsel açıdan bu sürece hazırlıyoruz. Yeni şubeler için öngörülen vizyon, lokasyon, piyasa ve sektörel yapı, risk, müşteri segmentini dikkate alarak atamalar yapıyoruz. Son beş yıl içerisinde 160 müdürümüzü kariyer gruplarından atadık.

Sonuç itibarı ile İnsan Kaynaklarındaki yenilikçi yaklaşım ve Eğitim&Gelişim faaliyetlerimizdeki uyum sonucu çalışan memnuniyet ve bağlılık endeksimiz bankacılık sektör ortalamasının üstünde gerçekleşti. Satış noktası olan şubelerimizde Hizmet Kalitesini arttırmaya dönük takip ettiğimiz gizli müşteri anketleri sonucundaki gelişim, müşterilerimizce önemli oranda fark edilmekte, departmanlar için uyguladığımız iç müşteri memnuniyetine atfedilen önem çalışanlarımızca hissedilmektedir. Özetle; Kişisel gelişime dayalı insan kaynakları ve eğitim politikalarımızdaki kararlılığımızı sürdürdükçe çalışan ve iç müşteri memnuniyetinin daha da artacağına inanıyoruz.

Diğer Makaleler

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar