• Kurum Kültüründe Psikolojik Güvenlik

  Kurum Kültüründe Psikolojik Güvenlik

  İş yaşamında büyük ses getiren ”sessiz” eylemler nasıl başladı? Çalışanların kendilerini anlatabilecekleri güvenli kültürler inşa edebiliyor muyuz?
  Çalışanların sessiz kalmalarını ve yaşadıkları ifade yorgunluğunu ele aldığımız bu içerikte; kurum kültüründe ”psikolojik güvenlik” kavramının önemine ve çalışanlar üzerindeki etkilerine değindik.

  READ MORE
 • Psikolojik Güven Ve Psikolojik Güvenlik

  Psikolojik Güven Ve Psikolojik Güvenlik

  İnsanın büyüsü ve yıkıcılığı arasındaki denge arayışında karmaşık sorunlar ortaya çıkar ve bu sorunların çözümü güvende yatar. Bu yazı, psikolojik güven ve güvenli bağlanmanın, kişinin hayatını, ilişkilerini ve performansını nasıl dönüştürebileceğini araştırıyor. Güvenli bir iklimin ekip başarısının anahtarı olduğunu, insanların psikolojik güvenlik kültürüne yönelik çabalarının kurulan bağları nasıl güçlendireceğini, yenilikçilik ve performansı nasıl hızlandıracağını keşfetmeye davet ediyor.

  READ MORE
 • Psikolojik Güvenliği Destekleyen Yetkinlikler ve Sanovel Akademi Uygulamaları

  Psikolojik Güvenliği Destekleyen Yetkinlikler ve Sanovel Akademi Uygulamaları

  Sanovel İlaç Akademi kültür dönüşümünün merkezine psikolojik güvenliği alıyor. Psikolojik güvenliğin sürdürülebilir şekilde kültürün bir parçası olması için “açık, şeffaf iletişim”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık”, “çeviklik” konularına odaklanıyor. Bu yazıda üç ana odak üzerinden psikolojik güvenliği destekleyen gelişim faaliyetleri paylaşılıyor.

  READ MORE
 • Çalışan Deneyimini Yönetmek için Bağ Kurma Modeli Önerisi*

  Çalışan Deneyimini Yönetmek için Bağ Kurma Modeli Önerisi*

  Çalışanlar son 20 yılı aşkın süredir, sektörden bağımsız olarak, neyi istediklerini ve nelere ihtiyaç duyduklarını bize söylemektedir. Bize düşen sadece onları dinlemek ve bunları karşılamaktır. Bu yazıda çalışan deneyimi alanında uzmanlaşmış bir davranış bilimci olan Jason Cochran, çalışanlarınızın yıllardır süregelen ve en çok ihtiyaç duydukları deneyim türlerine en iyi cevap verebilen “Bağ Kurmanın 4 İlkesi” modelini anlatıyor.

  READ MORE
 • Çalışan Değil, Bütün Bir İnsan

  Çalışan Değil, Bütün Bir İnsan

  Çalışan bağlılığındaki eksikliğin küresel ekonomiye etkisi tamı tamına 8,1 trilyon dolar. Bu sebeple ilham veren bir iş ortamı kültürü yaratarak her çalışanın potansiyelini ve zindeliğini, iyilik halini ve refahını en üst düzeye çıkarmak, uzaktan ve ofiste çalışmanın harmanlandığı hibrit modeli uyarlayabilmek, küresel çalışma deneyimini desteklemek, sürekli değişen dinamiklere uygun esnek, yenilikçi çözümler üretmek, artık kurumlar ve liderler için ihtiyacın da ötesinde bir sorumluluk.

  READ MORE
 • Meslekler ve Yetkinlikler Dönüşüyor

  Meslekler ve Yetkinlikler Dönüşüyor

  Bugün insanların yaptığı birçok iş hızla yapay zekâ tarafından üstlenilecektir. Ancak sosyal becerilere ihtiyaç azalmayıp artacaktır. Bu anlamda, çalışan deneyimine önem vermek insan kaynakları yöneticilerinin öncelikleri arasındadır. Dijitalleşmenin hızlandığı bu değişim sürecinde hiç şüphesiz kurum içindeki eğitim ve gelişim programları da dönüşüme uğrayacaktır. Mesleklerin ve yetkinliklerin geleceğini merkezine alan bu yazı; gelecekte nelerin değişeceği ve nelerin aynı kalacağı sorusuna yanıt sunmaktadır.

  READ MORE
 • Çalışan Deneyimi, Çalışanın Algısıdır

  Çalışan Deneyimi, Çalışanın Algısıdır

  Çalışan deneyimi en kestirme tanımıyla çalışanın algısıdır. Çalışanların o kurumdaki işlerini tüm yönleriyle nasıl gördüklerini, neye inandıklarını ve ne hissettiklerini içine alır. Tarafların algıları arasında uçurum olduğunda, kurumlara yüksek maliyetinin olması ne yazık ki kaçınılmazdır. Bu yazı; çalışan ve yönetici algısı arasındaki uçurumu odağına almakta ve küresel veriden hareketle, çalışan deneyimine olumsuz etki edeceği ön görülen altı alanı incelemektedir.

  READ MORE
 • Bitmeyen Arayış: Mutluluk

  Bitmeyen Arayış: Mutluluk

  Hayat bir yolculuk ve herkes için son durak: “Mutluluk”. Aradığımız ve ulaşmak istediğimiz bu varış noktası herkes için çok ciddi farklılıklar gösteriyor. Lise öğrencisi iyi bir okulu kazandığında, üniversite öğrencisi iyi bir iş bulduğunda, çalışan kariyerinde yükseldiğinde, evli bir çift çocuk sahibi olduğunda “artık mutluyum” diyebileceğini söylüyor. Mutluluk söz konusu olduğunda doyum noktasına ulaşmak zordur. Bu nedenle en önemli soru: “Sürdürülebilir mutluluk mümkün mü?”. Alex Korb, olumsuz duyguların azaldığı, mutluluk hormonlarının yükseldiği durumları tespit etmiş ve beyindeki bu değişimlerin nedenlerini belirlemiş. Çalışmalarından yola çıkarak bize 4 sihirli formül öneriyor. 1. Şükredin. 2. Duygularınızı tanımlayın. 3. Karar verin. 4. İnsanlara dokunun. Mutsuz, olumsuz olmaya genetik olarak yatkınlıklarımız olabilir ancak kendimizi olumlu olmaya, daha iyi hissetmeye yönlendirebiliriz. İşte eğitimler bu noktada tam bir can simidi.

  READ MORE
 • Motivasyonun Bilinmeyen Etkileri

  Motivasyonun Bilinmeyen Etkileri

  Bir şeyi istemede ve başarmada asıl etken motivasyondur,çünkü motivasyon davranışı başlatır,yönlendirir ve sürdürülmesini sağlar.Aslında motivasyon kavramında üzerinde durmamız gereken iki önemli nokta vardır, birincisi kendi motivasyonumuzu daima yüksek tutmayı sağlamak,ikincisi ise motivasyonumuzu düşüren etkenleri fark edip onların üzerine yoğunlaşmaktır.

  READ MORE
 • Her Gün Zirveyi Zorlamak

  Her Gün Zirveyi Zorlamak

  İnsanlar bazen kendi potansiyellerini gösteremiyor hatta unun farkında olamıyor hep motive edilmeyi bekliyor. Bu yüzden isteği yaratmak , geliştirmek ve sürdürmek gereklidir. Çalışanlarımızın bu istek sonundaki vermiş olduğu hizmeti sunma gücünü tutmalıyız. Yöneticiler ve şefler bu konudaki kilit kadrolardır. Bu konudaki projelerde tamamen hizmet ve çalışan odaklı yeni bir hizmet kültürü modeli için yolumuz var ama inancımız tam.

  READ MORE
 • En Kabul Gören Bağımlılık: İşkoliklik

  En Kabul Gören Bağımlılık: İşkoliklik

  İşkolik bağımlı olmanın diğer bir adı. Bu tarzdaki kişiler zamanının büyük bir kısmını işe harcar, iş dışındaki herhangi bir aktiviteyle uğraşmak onu işiyle uğraştığı kadar mutlu etmez.Aslında bu kişilerin çeşitli bilim adamlarınca yaptıkları işe değil, başarıya bağlı oldukları yönünde bir bulgu ortaya çıkartılmıştır.Bu makalede de u bağımlılığı azaltmak için kişiş neler yapmalı? sorusunun cevabı anlatılmaktadır.

  READ MORE
 • BKM’de Potansiyelden Performansa Keşif Yolculuğu

  BKM’de Potansiyelden Performansa Keşif Yolculuğu

  BKM’nin amacı nakit gerekmeksizin her türlü ödemeyi para transferini sağlayan destek sistemleriyle alt yapı oluşturma , işletmek ve geliştirmektir. Kurum olarak yeni projelerle çalışanın performansını değerlendirmede rakamların ötesine geçilerek davranışsal olarak değerlendirmeye geçilmiştir.Gerçekleşen proje çalışanın performansını keşfettikleri ve potansiyellerini nasıl etkin kullanabileceklerine dair yöntem buldukları bir bir yolculuktur ve bu yolculuk devam edecektir.

  READ MORE
 • Davranış Değişikliğinde Bireysel Danışmanlığın Rolü

  Davranış Değişikliğinde Bireysel Danışmanlığın Rolü

  Değişim her canlının hayatında yer alan bir süreçtir.Bireysel danışmanlıkta ise bu değişim olayını davranışlara yansıtarak davranış değişikliği gerçekleştirerek birçok alanda kişiyi hedefine ulaştırır.Bu makalede de davranış değişimindeki direnci azaltmak ve kabul sürecini hızlandırmak için danışmanın izlemesi gereken yöntem ve bilgiler aktarılmıştır.

  READ MORE