• Netiket

  Netiket

  Günlük yaşantıda olan her şeyi bulduğumuz sanal dünyanın da kendine ait görgü kuralları olması doğal bir sonuç. Fransızca görgü kuralları anlamına gelen “Etiquette” kelimesi, ile internetin “net”ini alıp Netiket (netiquette) kelimesi oluşturuyor. Netiket sanal dünyada sosyal yaşamın bir parçası olmak için uyulması gereken ve gün geçtikçe gelişen görgü kurallarını tanımlıyor. nternet’te çoğu kişi gerçek kimliğini gizler. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla iletişim kurarsınız. Arada mesafeler vardır, o kişiyle bir daha karşılaşmanız söz konusu olmayabilir. İnternet Görgü kuralları anlamına gelen “Netiket”, zamanla oluşmuş ancak büyük çoğunluk tarafından kabul görmüştür. Elektronik iletişim yasası A.B.D’de 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak o günden beri sürekli değişen, özel hayatla giriftleşen ve farklılaşan sanal dünyanın görgü kuralları her geçen gün gelişmektedir.

  Devamı
 • Müzakereyi Zorlaştıran Örtük Kabuller

  Müzakere sürecindeki karar dinamiklerini daha etkin yönetmek için izleyebileceğiniz yöntemler nelerdir? Duyguların karar sürecini etkilemesiyle, akıldışı hükümler vermeden nelere dikkat etmelidir? Bu yazıda bu yöntemleri açıklamalarıyla bulabilirsiniz. Örtük pazarlığın bir sebebi de güven sorunu olduğunu, nelere sebep olabileceğini okuyabilirsiniz.Tarafların peşin hükümlü yargılarını terk etmeleri ve kendi çıkarlarının ötesinde, yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu iş birliklerini kucaklamaları durumunda ideal müzakere sayılır. Çünkü insanlık 21. Yüzyıl ve sonrasında oluşacak problemleri tek başına göğüsleyemez. Bu makalede Homo Sapiens’in yazarı Harari, yeni kitabı “Homo Deus: Yarının kısa bir tarihi”nde de belirttiği önemli olmazsa olmazlardan bahsetmektedir.

  Devamı
 • Müzakerenin Sözsüz Dili : Beyin ve Beden Dili Birbirini Tanımlar ve Tamamlar

  Müzakere sürecinde stratejinin anlam ve önemini 70. sayımızda farklı açılardan ele almıştık. İzleyeceğimiz strateji, amaca uygun adımların ve kapsamlarının belirlenmesidir. Bu süreç uygun biçimde düzenlenmişse odak, etkileme ve ikna etmek için temel olan iletişim yetkinliğinin sanatsal bir düzeyde kullanılmasına çevrilmelidir.

  Devamı
 • Müzakerelerde Etkin Stratejik Yaklaşımlar

  Müzakerelerde Etkin Stratejik Yaklaşımlar

  Bu makalede, iş dünyasında isteğini elde etmenin en etkili yolu olan müzakere sistemini , taktik ve stratejinin farklarını , stratejileri belirlemenin önemli anahtar noktaları anlatılmaktadır.

  Devamı
 • Müzakerelerde Etik

  Müzakerelerde Etik

  Müzakere , iki veya daha fazla tarafın ortak çıkarırlar veya çatışmalar konusunda birbirlerini etkileyerek uzlaşmaya çalıştıkları dinamik bir süreçtir. Günümüz müzakere sisteminde tek ve en doğru etik sistemi mevcut değildir , farklı yaklaşımlar olmalıdır. Sürekli değişim içerisinde olan bu müzakere sürecini , müzakere ortamı , çevresel faktörler ve müzakerecinin kişilik ve davranışları etkiler. Müzakere sürecinde uyulması gereken zorunlu kurallar vardır. Bu makalede de müzakere süresindeki kurallardan bahsedilmektedir.

  Devamı
 • Müzakerede Kültür Farklılığı: Kelimelere Yüklenen Anlamın Farkında Olmak

  “Farklı külltüre sahip taraflar arasında yürütülen müzakerelerde karşı tarafın kültürünü tanımak, müzakerenin başarısını belirler. Taraflar arasında kurulan ilişki, ‘bireycilik, toplulukçuluk’ değerinden etkilenir. Zaman kullanımı, bu değerin ‘polikronik/monokronik zaman anlayışı’ndan etkilenir. İletişim biçimi – müzakere sürecinde konuşulan dil ortak olsa da, kelimelere ve beden diline yüklenen anlamlar- bu değerin ‘yüksek/düşük bağlamlı iletişim’ ayrımından etkilenir. Etkileme ve ikna teknikleri, ‘belirsizlikten kaçınma’ değerinden etkilenir. Kültürün farklı boyutlarının müzakere süreciyle arasındaki dinamiğin farkında olmak, müzakerenin başarısının kritik belirleyicisidir.”

  Devamı
 • Müzakerede Değerlerin Rolü

  Müzakerede Değerlerin Rolü

  Bilinen insanlık tarihinde insan hep topluluk içinde var olmuştur. İki kişi bir araya geldiğinde düşünceleri, duyguları, davranışları, değer yargıları ve inançlarının farklı olmasından daha doğal bir şey de yoktur. Bu farklılıkların çakıştığı yerde ise çatışma kaçınılmaz olur. Gerek bireylerin gündelik sosyal ilişkilerinde, gerekse ulusal, uluslararası veya kurumsal boyutlardaki ilişkilerde yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılabilecek en etkin araçlardan biri de müzakeredir. Müzakere ise karmaşık bir süreçtir. Bu yazıda insanların önemliye önemsize ya da doğruya yanlışa ilişkin referanslarının yani değerlerinin bu karmaşık süreci nasıl etkileyebileceği konu edilmiştir.

  Devamı
 • Müzakere’nin Olmazsa Olmazı: “Kazan – Kazan Prensibi”

  Müzakere’nin Olmazsa Olmazı: “Kazan – Kazan Prensibi”

  Müzakere, bir kişinin diğer bir grupla bir konuda uzlaşabilmesidir. Müzakerede saldırı bir tarz benimsememek çok önemlidir. Müzakere sonucunda her iki tarafında sonuçları memnun ayrılması önemlidir. Müzakerede kazan-kazan ilişkisi hayata geçmiş ise iş birliği başarı ile sonuçlanmış demektir. Bu makalede de müzakere sürecinin aşamalarından bahsedilmektedir.

  Devamı
 • Müzakere, Pazarlık Değildir

  Müzakere, Pazarlık Değildir

  Müzakere stratejik bir süreçtir. Müzakere sonrasında hedeflerimize ulaşmak için öncesinde öngördüğümüz ve göremediğimiz her şey için çok iyi hazırlık yapmalıyız. Sonrasında hazırlık yerini iletişim yöntemine bırakır ve son olarak ta anlaşma süreci devreye girer. Bu makalede ise bu süreçlere yakından bakıp aynı zamanda pazarlık ve çözüm odaklı müzakere örneklerine de ulaşabilirsiniz.

  Devamı
 • Müzakere Yeterliliğini Değerlendirebilmek Mümkün Mü?

  Müzakere, gelişime açık bir yetkinliktir. Bu yetkinliği değerlendirirken müzakere davranışının ne kadar etkili ve uygun olduğunu sorgulamak, gelişim planı için önemli bir yol haritası sağlayacaktır. Bu değerlendirme ve gelişim süreci kapsamında, bilgi, motivasyon ve özellikle iletişim becerilerini içine alacak şekilde kişisel değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

  Devamı
 • Müzakere ve Kadın

  Müzakere ve Kadın

  Kadın ve erkekler birbirinden farklı özelliklere sahiptir ve bu özelliklerin kesin ve değişmez olduğu konusundaki tartışmalar halen devam etmektedir.Kadınlar daha çok kibar, paylaşmaya ve koruyup kollamaya daha yatkın iken erkeklerde güven,girişkenlik gibi etkenler daha fazladır.Müzakere ortamında da bu farklılıkların etkisi görülmektedir.Bu makalede de kadın ve erkek kişiliklerinin müzakere sanatında nasıl etkisi olduğu anlatılmaktadır.

  Devamı
 • Müzakere Üstadı ve Sanatına Giden Yol

  Müzakere Üstadı ve Sanatına Giden Yol

  Müzakere sanatı , müzakere tekniklerinin yaratıcılık ve kişinin kişisel dokunuşlarıyla birleşmesinden dolayı bu adı alır. Müzakere yaparkenki en önemli konulardan biri kendi gücümüzün farkında olmak ve onu nasıl kullanacağımızı bilmektir. Müzakere de her şey beklendiği gibi gitmeyebilir. Ancak siz ne kadar iyi hazırlanırsanız o kadar bu beklenmedik olaylar karşısında takılmazsınız. Her müzakerecinin kendi tarzı vardır ve bunu kendine özgü şekilde karşı tarafa lanse ederse müzakere sanatçısı olur.

  Devamı
 • Müzakere Tarzında Kişiliğin Rolü

  İlişki yönetimi başarı ve huzur için çok önemlidir. İlişkiyi olumlu olarak yönetebilmek hayatın birçok alanında karşılaşılan gerekli bir beceridir. Müzakere sürecinin etkinliğini belirleyen, tarafların ilişkiyi nasıl yönettiğidir. Müzakere sürecinin anahtarı, kişilik özelliklerinde saklıdır. Kişinin müzakere sürecini nasıl yönettiği yazıda anlatılan kişilik özelliklerini hayata nasıl yansıttığının cevabını verir. Genel olarak müzakere sürecine bakıldığında öne çıkan kişilik özelliklerinden olumlu ve olumsuz etkilendiği görülebilir. Kişiliğinden dolayı müzakere sürecinde zorluk yaşayan bireyin eğitim, geribildirim vb. ile müzakere alanında kendisini geliştirebileceği bilinir. Bu yazıda, yüksek sosyallik, düşük iç uyum, düşük uzlaşılabilirlik, yüksek tedbirlilik, yüksek uzlaşılabilirlik ve düşük tedbirlilik kişilik özelliklerinin müzakere süreçlerine tanık olacaksınız.

  Devamı
 • Müzakere Sürecinde İki Sistemin Dengelenmesi

  Müzakere Sürecinde İki Sistemin Dengelenmesi

  Yaşamda her gün ufak büyük pek çok konuda karar verilir. Her kararda bir şeylerin muhakemesi yapılır ve söz konusu taraflarla müzakere edilir. Çocukların eğitimi, iş değişikliği, ailenin maddi yatırımlarını kullanma şekli vb. Her kararın iki kaçınılmaz zorluğu vardır. Bunlardan birincisi insan beyninin olasılıklar üzerine tarafsız bir düşünce kurgulama şansına sahip olmayan bir organ olmasıdır. Üstelik bu özelliğini kabul etmekte de ciddi zorlukları vardır. İkincisi her kararın bir vazgeçiş oluşudur. İnsan psikolojik olarak vazgeçmeyi bir zaaf olarak görme eğilimindedir.

  Devamı
 • Müzakere Sanatının Öngörülemeyen Öğeleri

  Müzakere Sanatının Öngörülemeyen Öğeleri

  Müzakere sürecinde başvurulacak yol haritaları ve ihtiyaç duyulan teknik beceriler belirli yöntemlere dayanır, ölçülebilir ve bireylere planlama olanağı sağlar. Fakat her ne kadar müzakereler kusursuz bir strateji ve uygulama içerse de bazen farklı değişkenler yüzünden başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bu yazı öngörülemeyen ögelerin varlığı , bunun etkileri ve doğaçlamanın müzakeredeki rolünden bahsederken aynı zamanda bunu sanat ile bağdaştırarak ortaya koymaktadır.

  Devamı
 • Müzakere Mühendisliği

  Müzakere Mühendisliği

  Federal Teknoloji Enstitüsü’nde (ETH’de) uygulamalı matematik okuyan Prof. Dr. Michael Ambühl bu yazıda kendi deneyimleriyle matematiksel gerçeklikleri buluşturuyor. Şuan ETH’ de profesör olan Ambühl bu deneyimlerini kavramsallaştırmaya çalıştığını ve buna müzakere mühendisliğini dediğinden bahsediyor. Müzakere mühendisliğinden, karmaşık bir problemin alt problemlere ayrıştırılmasını ve matematiksel araçların kullanılması anlaşılıyor. Farklı stratejilerle farklı sonuçlar alınan müzakerelerde açık olmak büyük önem taşır. Müzakerelerde matematiği kullanmak probleme daha nesnel yaklaşmak ve süreci daha iyi anlamak için faydalı durumdadır.

  Devamı
 • Müzakere Bir Bilim Değil, Sanattır

  Müzakere Bir Bilim Değil, Sanattır

  Müzakerenin belirli bir stratejisi yoktur. Karşıdaki insan, içinde bulunulan durum ve iletişimdeki tavra göre sürekli olarak bir strateji değişimi yaşanır. Bu sebeple müzakere bilimden çok sanat tabiriyle anılır. Arabulucuların izlediği iki yaklaşım vardır: kazan-kazan ve agresif politika. Kazan-kazan politikası samimiyeti esas alırken agresif politika daha sert bir duruş izler. İki yoldan birini net bir şekilde izlemek uzun vadede sonucun negatif sonuçlanmasına sebep olur. Bu sebeple durumu idare ederek esnek bir strateji izlenmesi gerekir. Bu makalede esnek strateji ve nasıl izleneceği açıklanmaktadır.

  Devamı
 • Mutlu Olarak Değişmek, Keyif Alarak Gelişmek Mümkün mü?

  Mutlu Olarak Değişmek, Keyif Alarak Gelişmek Mümkün mü?

  Bu yazıda pandemi döneminde büyük bir hızla iş hayatında yaşanan radikal değişim ve teknolojinin hayatımızın merkezine konumlanması ile ileri teknolojiyle gençlik yıllarının sonuna doğru tanışmış bir yönetici grubunun teknoloji yetkinliğini kazanmak çabaları ve teknolojinin tam ortasına doğmuş genç kuşağı anlama yolculuğunu okuyabilirsiniz.

  Devamı
 • Müşteri Geri Bildirimini Değerlendirmek

  Bir kurumun başarısının devamlılığı durumunu tanımlamada en iyi araç müşteri geri bildirimidir. Bireylerde olduğu gibi kurumlarda da dikkat edilmesi gereken şey geri bildirim vermek kadar almanın da önemli olduğu ve bunun belirli kurallara dayandığıdır. Müşteri geri bildiriminin kuruma kazandıracağı farkındalıkları görebilmek için kuruma ulaşan geri bildirimlerin hangi müşteri grubundan geldiği büyük önem taşır. Pazarlama sektörü, müşterileri birçok açıdan sınıflandırır. Bu yazıda müşterileri, kurumunuza güvenen, sadık, kurumunuzla sorun yaşamış, riskli, önerisi olan, geri bildirimci olarak görebilirsiniz. Ayrıca geri bildirim sınıflarını tanımak ve farklı sınıflardaki geri bildirimlerin değerlendirme süreçlerine yer verilmiştir.

  Devamı
 • Mobbingcilerin Kişilik Özellikleri

  Mobbingcilerin Kişilik Özellikleri

  Mobbing, diğer bir deyişle işyerinde psikolojik taciz, işyerinde saldırı içerikli, mütecaviz ya da hakaret edici davranışlarla gücü kötüye kullanarak, hedef alınan kişinin aşağılanmasına neden olan bir süreçtir. Hedef kişinin özgüveni zayıflatılır ve onun, kronik bir endişe ve yoğun stres altında kalması amaçlanır. Nihai amaç ise, aşağılayıcı davranışlara hedef olan kişinin, o işyerinden bir şekilde uzaklaştırılmasıdır. Gerçek mobbingciler, farklı kişilik özelliklerinin dışına çıkan bireylerdir. Çünkü bu kişilerin anide değişebildikleri ve hiçbir kişilik grubuna tam anlamıyla oturmadıkları bilinmektedir. Kendilerini büyük bir güç, engin bir deha, kusursuz bir güzellik ve mükemmel bir varlık olarak gördükleri için, her şeyi hak ettiklerine inanırlar. Kurbanlarına karşı küstah, kendini beğenmiş davranış veya tutumlar sergilerken acımasız olurlar. Mobbingci bireyin, özel yaşamında karşılaştığı tüm olumsuz duygular, tüm yetersizlikler veya kötü deneyimler, iş yaşamına taşınır ve başkalarına yansır. Bu kişiye göre diğer insanlar, benzer sorunları ve olumsuz duyguları yaşamadıkları için, onun düşmanıdır. Daima başkalarına karşı haset ve kıskançlık duyguları mevcuttur.

  Devamı