• Öte Evrende İK ve Ötesi

  Öte Evrende İK ve Ötesi

  Gartner “2026 yılına kadar insanların % 25’i, iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve eğlence için günde en az bir saatini metaverse’te geçirecek” ön görüsünde bulunuyor. Peki, iş yapış biçimleri ve insan kaynağı yönetimi açısından bu ne anlama geliyor? Bu yazıda metaverse’ün iş hayatını nasıl değiştireceğine ilişkin önemli gelecek öngörüleriyle buluşacaksınız.

  READ MORE
 • İK Liderleri için Kariyerlerinin En Stresli Yılı 2020

  İK Liderleri için Kariyerlerinin En Stresli Yılı 2020

  Daha az kaynak, zaman ve bütçe ile daha fazla etki yaratmakla görevlendirilen İK liderleri, 2020 yılında daha önce hiç yaşamadıkları kadar stres yaşadılar. Reward Gateway’in bu raporunda pandemideki stres kaynaklarına İK liderlerinin gözünden bakacak ve pandemi sonrası için küresel insan yönetimi beklentilerini tanıyacaksınız.

  READ MORE
 • Veriye Dayalı Geri Bildirim

  Veriye Dayalı Geri Bildirim

  İnsan kaynaklarının verilerinden yararlanarak çeşitli analizler yapmak mümkündür. Dış müşterilerden alınan geri bildirimler, görüş ve değerlendirmeler de birer veri kaynaklarıdır. Fakat bu verileri kullanmak için belirli bir yoldan geçilmelidir. Öncelikle amaç belirlenmelidir, daha sonra amacın ve değişkenlerin belirlenmesi gelir, hedef kitlenin belirlenmesi, verilerin toplanması ve analizinin yapılması ile son aşamaya gelinir. Bu aşama verilerin kullanılmasıdır, veriyle ilgili kararlar alarak aksiyon planlarına dönüştürmeli ve sonuçların takibini yapmalıyız. Toplanan verinin etkin bir geri bildirim kaynağına dönüşmesi adına veriden nasıl faydalanmalıyız? Bunlar, veriye dayalı geri bildirim süreci açısından göz önünde bulundurulması gereken unsurlardandır.

  READ MORE
 • Psikolojik Sermaye ve Kurum Kültürü

  Psikolojik Sermaye ve Kurum Kültürü

  Entelektüel sermayenin yaratacağı “katma değerin” temelini psikolojik sermaye oluşturmaktadır. Kurum kültürü, kurucunun kişilik özellikleri ve yönetsel tutumları ile şekillenir. Kurucunun temellerini attığı değerlerin paylaşılması ile kurum kültürü güçlenir ve çalışanların ortak hedefler çevresinde birleşmesini sağlar. “İnsana ve eğitime yatırım” sloganıyla çalışan, Gelişim, Güvenilirlik, Bağlılık ve Saygınlık değerlerini yerleştirmeye çalışan Bilkent Holding gibi, içinde bulunduğumuz teknoloji çağının çetin rekabet koşullarıyla mücadele etmeye odaklanıldığı bu makalede belirtilmiştir. Yöneticilerin “Bilkent Holding Değerleri”, “Yönetsel Yetkinliklerimiz” ve “Duygusal Kabiliyet Faktörleri” olmak üzere üç ayrı başlıkta alındığı, değerlendirme merkezi çalışmalarında yöneticilerin en çok gelişime açık yönünün Duygusal Kabiliyet Faktörleri olduğunu tespit edildiği gözlenmiştir. Hangi yöntemler ışığında psikolojik sermaye bileşenlerini düzenli olarak ölçüp izleyerek sürdürülebilir bir gelişim metodolojisi oluşturmaya çalıştıklarını bu yazıda ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

  READ MORE
 • Psikolojik Sermaye Oluşturmada Lider Etkisi

  Psikolojik Sermaye Oluşturmada Lider Etkisi

  “Psikolojik sermaye” kavramı, oldukça yeni bir akım olup, 21. yüzyılda, 2000’li yılların başında endüstri psikolojisine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Son dönemlerde, bilim insanları pozitif psikoloji akımıyla birlikte, insanların olumlu alanları üzerine odaklanarak, onları geliştirmeye ve daha da güçlendirmeye yönelmiştir. Bu yaklaşımla birlikte, özellikle endüstri psikolojisi de, rekabet üstünlüğü ve güç sağlamaya çalışan kurumların, finansal (para), insan (yetkinlikler), sosyal (ortak kurumsal değerler ve ilişkiler) sermayelerine, “psikolojik sermaye” kavramını ekleyerek, diğer sermayeler kadar kurum performansına etkisini ortaya koymuştur. Liderlerin doğrudan etki yaratabildiği psikolojik sermayeyi artırmak için kurumunuzda neler yapabilirsiniz? Sorusunun cevabını İnsan Kaynakları’nın yapabileceklerini bu makalede okuyabilirsiniz. Bunlardan yola çıkarak, kurumlar, liderlerinin psikolojik sermayesini değerlendirerek ve geliştirerek çalışanlarının psikolojik sermayesini artırabilir.

  READ MORE
 • İnsan Kaynakları’nın Yeni Rolü: Çevik İş Ortaklığı

  İnsan Kaynakları’nın Yeni Rolü: Çevik İş Ortaklığı

  İK departmanı geçmişte yönetimin yanında ve çalışanların karşısında yer almıştır. İlerleyen dönemlerde İK departmanının rolü uygulayıcılıktan çıkarılarak iş sonuçlarını destekleyecek yeni bir göreve değişmiştir ve İK çevik bir iş ortağına dönüşmüştür. İK departmanının geçirdiği dönüşümün ayrıntılarını bu makalede bulabilirsiniz.

  READ MORE
 • Stratejik Partner Olarak İK

  Yalnızca destek bölümü olarak görülen insan kaynakları (İK), personel yönetimi kimliğinden sıyrılarak karar verme mekanizmalarında yer edinen bir bölüm haline gelme yolunda ilerliyor. En etkili İK bölümleri stratejik partner rolüyle değer yaratanlar. Araştırmacılar İK’nın stratejilerin hem oluşturulmasında hem de uygulanmasında aktif rol almasının, etkinliğini ve etkisini daha da artırdığını bilimsel bir şekilde ortaya koyuyorlar. CHRO (Chief Human Resources Officer), İK’nın başında bulunan ve onu üst yönetimde temsil eden, CFO (Chief Financial Officer) benzeri bir pozisyon. CHRO ülkemizde henüz yaygın olmasa da değişen İK anlayışıyla birlikte artacağı düşünülüyor. Amerika’da CHRO’lar son yıllarda maaşları en fazla artış gösteren yöneticiler. Bu pozisyon işle ilgili uzmanlığın ve tecrübenin yanı sıra yüksek güvenilirlik ve cesaret gerektiriyor.

  READ MORE
 • Eczacıbaşı Topluluğu İK Vizyonu

  Eczacıbaşı topluluğunda nitelikli insan kaynağının kazandırılmasını amaçlayan işe alım sürecinden başlayarak, emeklilik ve sonrası döneme uzanan tüm süreçlerde, Topluluğun değerleri, stratejisi ve hedefleri ile uyumlu insan kaynakları uygulamaları yürütülür. Yetenek yönetimi de dahil olmak üzere Eczacıbaşı Topluluğu İK departmanı vizyonunu buradan yakından tanıyabilirsiniz.

  READ MORE
 • Sigorta Sektöründe İşe Alım

  Farklı kişilik özelliklerinin farklı mesleklerde öne çıktığı bilinir. Sigorta sektörü için bu özellikler, yüksek hırs, yüksek tedbirlilik ve yüksek uzlaşılabilirlilik olarak sıralanabilir. Rekabetin yüksek olduğu sektörlerde, bireyin kişiliğinin hırs boyutu yüksekse bu özellik birey için itici güç olarak kişiyi başarıya götürebilir. Yüksek tedbirlilik müşterinin tüm süreçle ilgili doğru bilgilendirilmesi ve uzlaşılabilirlik ilişki kurmayı ve müşterinin zor zamanlarında iletişimi sürdürmeyi sağlayan öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makalede yönetici ve çalışanlar için gelecek planlama süreçlerini ve İK ‘nın yarattığı fırsat alanlarını göreceksiniz.

  READ MORE
 • İnsan Kaynaklarında Kişiliğin Önemi

  Satış ekibine yönelik çalışmalarda, satışın ve/ya tanıtımın yapılacağı kitle, kişilik özelliğini oldukça etkilemektedir. Daha bilgi aktarımı gereken satışlarda, kendini sorgulama ve dikkat ön plana çıkarken, sıcak satışlarda, kendine güven, hız ve esneklik ön plana çıkmaktadır. Satış yönetimine gelince, her iyi satıcının iyi bir yönetici olma garantisi yoktur. Çünkü satış yönetiminde aranan özelliklerle, iyi bir satıcıdan aranan özelliklerin farklı olduğu yerler vardır. Tedbirlilik bu özelliklerin başında gelir, iyi bir satıcıdan gerekli kararlara esneklik göstermesi, iyi bir yöneticiden kurallar konusunda rol model olması ve sistemi oturtması beklenmektedir. Bu özellik satışın kurumlar açısından farklılığını da beraberinde getirir, bazı kurumlar kurallara uyan satış profili ararken, bazı kurumlar çok risk almasını tercih edebilir. Sosyallik ölçeğinde de farklılık bulunmaktadır. İyi bir satıcıdan kolay ilişki kurup, geliştirmesi beklenirken, satış yöneticisinden dinlemesi ve iş ile ilişkiyi birbirine karıştırmaması beklenir. Benzer şekilde uzlaşılabilirlik ölçeği de farklıdır. Satış elemanından insanlarla çatışmaması, ılımlı ve sevecen olması beklenirken, yönetimden yapıcı çatışmaya girebilmesi ve gerektiğinde olumsuz geribildirimi verebilmesi beklenmektedir.

  READ MORE
 • İnsan Kaynaklarında Kişilik Ölçümünün Değeri

  Bir işletmenin sahip olduğu kaynaklardan en önemlisi entelektüel sermayesini oluşturan insandır. Bu sebeple işe alım, insan kaynakları fonksiyonlarının en önemli süreçlerinden biridir. “Doğru işe doğru çalışan” prensibi Yapı Merkezi işletmelerimizin tümünde işe alım sürecinin temelini oluşturmaktadır. İş analizi ve iş tanımlarının yapılmasının ardından belirlenen işgücü ihtiyacına göre gerçekleştirilecek işe alımın, bölüm/kurum performansını doğrudan etkilemesi nedeniyle, insan kaynağı seçim sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir.

  READ MORE