Çalışan Değil, Bütün Bir İnsan

Çalışan Değil, Bütün Bir İnsan

Çalışan bağlılığındaki eksikliğin küresel ekonomiye etkisi tamı tamına 8,1 trilyon dolar. Bu sebeple ilham veren bir iş ortamı kültürü yaratarak her çalışanın potansiyelini ve zindeliğini, iyilik halini ve refahını en üst düzeye çıkarmak, uzaktan ve ofiste çalışmanın harmanlandığı hibrit modeli uyarlayabilmek, küresel çalışma deneyimini desteklemek, sürekli değişen dinamiklere uygun esnek, yenilikçi çözümler üretmek, artık kurumlar ve liderler için ihtiyacın da ötesinde bir sorumluluk.

2020 Gallup araştırma raporu1 sonuçlarına göre tüm dünyada çalışan bağlılığı yüzde 20’ye düşmüş durumda. Bu da işgücünün yüzde 80’inin bağlılığının olmadığını veya başka bir deyişle aktif olarak kurumundan uzaklaştığını gösteriyor. Bugün çalışan bağlılığı eksikliğinin küresel ekonomiye etkisi2 ise tam tamına 8,1 trilyon dolar. Gayri safi hasılanın yüzde 10’unun verimsizlikte kaybolmasından bahsediyoruz.

Çalışanın iyilik haline odaklanan yeni anlayış

Bazı liderlerin bakış açısı çalışanlarının iş yeri dışındaki, iş ile ilgili olmayan hayatlarından sorumlu olmadıkları ve bunun ilgi alanlarına girmediği yönünde olabilir. Ancak küresel iş ortamında aşamalı olarak gerçekleşen büyük değişim ve gelişmeler bundan sonra bu durumun geçerli olmayacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Bundan böyle kurumların ve liderlerin, çalışan bağlığı için sadece iş yeri ile sınırlı kalan bir yönetim anlayışını uygulamaları değil, aynı zamanda çalışanların genel iyilik hallerini, zindeliklerini ve refahlarını da sorumluluk alanlarına almaları gerekiyor.

Genel iyilik hali derken neden bahsettiğimizi merak edebilirsiniz. Çalışanın her gün yaptığı işten keyif alması, hayatında anlamlı ilişkilerinin olması, parasını idare edebilmesi, işini yapabilmek için yeterli fiziksel enerjiye sahip olması ve içinde bulunduğu topluluğu sevmesi diye açabiliriz. Yani iyilik hali sadece fiziksel ve ruhsal refahın ötesinde.

O yüzden atılması gereken ilk adım ilham veren bir iş ortamı yaratarak her çalışanın potansiyelini ve zindeliğini, iyilik halini ve refahını en üst düzeye çıkarmaktan geçiyor. Gelecekte kurumların “başarı” göstergesi sadece elde ettikleri kar ile değil, aynı zamanda gelişen ve zinde çalışanları ve onların genel anlamda iyilik hallerine yaptıkları katkılar ile de ölçülecek. Özetle başarı eşittir çalışan bağlılığı artı gelişen, zinde, iyilik hali yüksek çalışanlar olacak.

Çalışan deneyimini yönetmek: Pandemiden ödüllü bir vaka örneği

Bütün bunların yanı sıra Covid-19’un iş dünyasına ve çalışma şekline büyük bir etki getirdiği de aşikâr 2020 B2B Marketing ödüllerinde “En İyi Çalışan Bağlılığı” ödülünü3 alan DNV GL firmasının geçtiği süreç buna en iyi örneklerden biri. DNV GL merkezi Norveç’te olan, 100’den fazla ülkede binlerce çalışanı ile risk ve güvence yönetimi alanında faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş. Müşterilerinin önemli bölümünü petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren dev şirketler oluşturuyor.

Covid-19’un petrol fiyatlarını olumsuz etkilemesi ile müşterileri bütçelerini kısmak zorunda kaldı. Bunun DLD GL’ye yansıması çalışan maaşlarında kesintiler dâhil, kendi maliyetlerini azaltması oldu. Alacakları bu keskin kararların çalışan bağlılığını olumsuz etkileyeceğinin farkındalardı ama bu sefer hazırlıklıydılar. Çalışanlar ile anketler üzerinden kurdukları iletişim ile çalışan bağlılığını yakından takip ettikleri çalışan bağlılığı platformu, Peakon Engage’i kuruma katmışlardı. Yaklaşımları şu şekildeydi: Yasın evreleri gibi çalışanlar da krizde benzer evrelerden geçiyordu: İnkâr (“Benim ekibim gayet iyi, ortada problem yok ki?”), öfke (liderler kararlarını çok iyi ve derinlemesine düşündüler mi ki?) depresyon (kararlar zaten verilmiş, bizi neye dâhil etmeye çalışıyorlar?) ve deneysel (ben işimizin büyümesi için ne yapabilirim?).

Çalışanları inkâr, öfke, depresyon süreçlerinden geçerken liderler üzerinden onlar ile açık bir iletişim kurarak onlara yardım ettiler. Özellikle öfke ve depresyon gibi oldukça zorlu evrelerde liderlerini çeşitli liderlik programları ile desteklediler. Bu 5 aylık sürecin sonucunda ne mi oldu? Çalışanlardan 600’ün üstünde soru toplandı, 11 kere “soru zamanı” röportajları ve toplantıları yapıldı, 100 yöneticinin yüzde 98,5’u büyümeye giden yoldaki vizyonu içselleştirdi, çalışan bağlılığında bir düşüş yaşanmadı, satış rakamları 2019 ile aynı kaldı, yıl temelindeki karlılık, çalışanların maliyetler konusunda gösterdikleri ekstra hassasiyeti sayesinde arttı. Bu örnek, tek başına, krizin yaşandığı, en uç noktalarda önlemler alınması gereken bir dönemde bile çalışan bağlılığının sağlanabileceği ve daralan bir iş alanında mucizeler yaratabileceğini gösterdi.

Bir müşterinin bir markaya ya da kuruma bağlı olması için ihtiyacı olanlar ile bir çalışanın kurumuna yürekten adanması için ihtiyaç duydukları aynı şeyler. Geleneksel müşteri bağlılığı yaklaşımı aradaki alış-verişe odaklanır, herkese uyacak kalıplar ile hareket eder, kural temellidir, indirim ve promosyonlara dayanır, kısa vadeli iş birliklerinden geçer ve parça-parça kullanıcı deneyimi sunar. Fakat bu yaklaşımın uzun vadeli bir müşteri bağlılığı kurmadığını gören başarılı kurumlar, müşteriler ile daha fazla duygusal bağ kuran bir yaklaşıma geçmişlerdir. Küçük sözler, taahhütler ile uzun vadeli ilişkiler kuran, anlam duygusu yaşayan ve yaşatan, kişiye ve kişinin ihtiyaçlarına özel deneyimler sunan, veriye dayalı bir çerçeve çizen ve bu konuda açık ve şeffaf davranan, kişiye özel ödüllendirmelere dayanan, birbiri ile bütünleşmiş ve kusursuz bir müşteri deneyimi. Aynı yaklaşım çalışan bağlılığı için de geçerli.

Sonuç

Bütün araştırma sonuçları, veriler ve örnekler önümüzdeki dönemde liderleri ve kurumları bekleyen en öncelikli hedefin çalışanlarının deneyimini iyileştirerek iyilik halleri, zindelikleri ve refahını en üst düzeye çıkarmak olduğunda bizleri buluşturuyor. İlham veren bir iş ortamı yaratarak, uzaktan ve ofiste çalışmanın harmanlandığı hibrit modeli uyarlayabilen, küresel çalışma deneyimini destekleyen, sürekli değişen dinamiklere uygun esnek, yenilikçi çözümler üreten kurumlar ve liderler başarıya doğru hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.

Kaynakça:

  1. Gallup State of the Global Workplace 2021 Report [İnternet]. Uygun erişim: https://commsweek.ragan.com/wp-content/uploads/2021/07/state-of-the-global-workplace-2021-download.pdf
  2. Shenton C. The state of the workplace in 2021. Gallup’s stark findings for engagement and stress [İnternet]. Uygun erişim: https://www.weekly10.com/how-is-employee-engagementin-2021/
  3. Awards case study: find out who won for best employee engagement programme [İnternet]. Uygun erişim: https://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/b2b-case-studies/awards-case-study-find-out-who-won-best-employeeengagement-programme

Diğer Makaleler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Personova Kişilik Envanteri Testi