Şişecam Kimyasallar Grubu Değerlendirme Merkezi Çalışmaları

Kariyer Planlama ve Performans Değerlendirme” sistemlerinden elde edilen veriler, grup şirketlerinin yönetim kademeleri ve kilit pozisyonları için organizasyonel yedekleme planları oluşturulmasına imkan verir. Yöneticini değerlendirme ve gelişme sürecini nesnel ölçütler doğrultusundaki kararlara dayandırmayı hedefleyen Şişecam Kimyasallar Grubu, Baltaş-Eksen Seçme ve Değerlendirme Merkezi’nin Cevher Değerlendirme Merkezi çalışmalarından yararlanmıştır. Baltaş-Eksen’in üç danışmanı tarafından yönetilen değerlendirme merkezi tarafından çeşitli alıştırmalar yapılmıştır. Bu alıştırmalar bazı boyutların tüm yöneticilerde ortak olarak geliştirilmesi kararının verilmesine imkan sağlamıştır.

Şişecam Kimyasallar Grubu şirketlerinde her yıl yetkinliklere dayalı “Kariyer Planlama ve Performans Değerlendirme” sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemlerden elde edilen veriler, Grup şirketlerinin yönetim kademeleri ve kilit pozisyonları için organizasyonel yedekleme planları oluşturulmasına imkan verir. 

Yönetici adaylarımızın, dünyada değişen koşullara ve küresel düzeydeki rekabete hızla ayak uydurabilmelerini sağlayacak yeterliliklere sahip olabilmeleri ve bu yönde gelişim göstermeleri öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmenin birinci adımı ise, en uygun yönetici adaylarının şirketlerimiz içinden üst kademelere hazırlanmak üzere seçilmesidir. 

2005 yılında da, Grubun en üst düzey yöneticilik pozisyonları için organizasyonel yedekleme planlarımızı yaparken, Grup şirketlerinde pazarlama ve satış müdürü, mali işler müdürü, planlama müdürü, enformasyon teknolojisi müdürü, kalite müdürü, işletmeler müdürü, gibi pozisyonlarda görev yapmakta olan 17 yöneticimizin değerlendirme ve gelişme sürecini nesnel ölçütler doğrultusundaki kararlara dayandırmayı hedefledik. Bu amaçla da Baltaş-Eksen Seçme ve Değerlendirme Merkezi’nin Cevher Değerlendirme Merkezi çalışmalarından yararlanmayı öngördük. 

Cevher Değerlendirme Merkezi öncesindeki ilk aşamada, psikometrik değerlendirme aracı Liderlik Pusulası uygulanarak 17 yönetici adayının, fark yaratan, beklenen ve istenmeyen davranışları belirlendi. 

Daha sonra Baltaş-Eksen’in üç danışmanı tarafından yönetilen değerlendirme merkezi kapsamında şu alıştırmalar uygulandı: 

  • Stratejik düşünme ve planlamanın boyutlarını ortaya çıkaran bir vaka çalışması,
  • Vaka analiz sonuçlarının sunumu, 
  • Hedef belirleme, esnek yaklaşım, karar verme tarzının değerlendirilmesini sağlayan iki bölümlük bir iş oyunu,
  • Proje mantığına dayalı, planlama, önceliklendirme ve takip etme boyutlarını değerlendiren bir kağıt-kalem uygulaması.
  • Uygulamalardan sonra katılımcılara tek tek psikometrik ölçüm ve değerlendirme merkezi sonuçlarıyla ilgili geribildirim verildi, gelişim ihtiyaçları saptanarak eğitim programları planlandı. 

Özetlemek gerekirse, değerlendirme merkezi uygulamaları sürecinde Baltaş-Eksen Seçme ve Değerlendirme Merkezi‘yle, liderlik, planlama, iletişim, müşteri odaklılık, sürekli gelişim, ekip çalışması gibi kurumsal yetkinliklerin yanı sıra, işe ve pozisyona uygun kişilik özellikleri ve değerlendirme boyutları analiz edildi. Dinlemek, olası sorunları öngörmek ve engellemek, fikirlerini açık, etkili şekilde ifade etmek, eylem planı yapmak ve öncelikleri belirlemek, ekibini hedefler doğrultusunda yönlendirmek, değişime açık olmak gibi bazı boyutların tüm yöneticilerde ortak olarak geliştirilmesine karar verildi. Böylelikle Grubumuzda öngörülen genel yetkinlikler doğrultusunda planlanan eğitimlerle, geleceğin yöneticilerinin geliştirilmesi öngörülmüş oldu. 

Değerlendirme merkezi çalışmalarının sonuçları dikkate alınarak, öncelikle temel ve ileri düzeyde liderlik becerileri konularında, geniş bir zaman dilimine yayılan “Üst Düzey Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Programı” başlatılmış bulunmaktadır.

Diğer Makaleler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Son Makaleler

En Çok Yorumlanan

Öne Çıkan Videolar

Hayatın Hakkını Vermek

Hayatın Hakkını Vermek | Prof. Dr. Acar Baltaş | TEDxIzmir

Mesleğimi nasıl seçmeliyim?

Kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışan Prof. Dr. Zuhal Baltaş, mesleğinizi nasıl seçmelisiniz konusu üzerine bilgi veriyor.

Hayalini Yorganına Göre Uzat

Prof. Dr. Acar Baltaş, TEDxAnkara'da yaptığı konuşmada istek ve başarı arasındaki ilişki ile "yatkın olduğumuz şeyleri hayal etmenin" önemini anlatıyor.

Öne Çıkan Kitaplar

Personova Kişilik Envanteri Testi