Performans Ölçüyorsunuz, Ya Ekip Performansı?

İş yerinde, kulağınıza acaba şu tür fısıltılar geliyor mu:

“Sadece bireysel başarıların ödüllendirilmesi, ekip üyelerinin motivasyonunu olumsuz yönde etkiliyor…”

“Ekip performansını ödüllendirmeliyiz, ancak ekip çalışmasının sonuçlarını nasıl ölçeceğiz? Bu çok zor…”

“Ekip performansını değerlendirme” konusunda uzman Jack Zigon’a göre bu tür şikayetler: “Ekip düşmanı” bir performans değerlendirme sisteminin doğurduğu semptomlardır.

Zigon şöyle diyor: “Ekip performansını ölçmek, zor olmakla beraber olanaksız değildir. Bu emek, size daha yüksek kalite, daha hızlı üretim ve çok daha yüksek müşteri memnuniyeti olarak geri dönecektir”.

Christopher Meyer’e göre; ekipler, tüm üyeleri tarafından fikir birliğine varılmış olan ortak hedeflerine dayanarak kendi performans kriterlerini belirlemelidir.

Meyer, “Bu durum, bir grup insanın bir değerlendirme sistemi kurması anlamına gelir” diyor. “Ekibin kendi performans değerlendirme sistemini yapılandırmasının bir yararı da farklı işlevleri olan bireylerin, ortak bir dil oluşturmalarıdır. Bu, verimli bir ekip olabilmek için en gerekli olan özelliktir.”

Ekip performansını değerlendirmek için kullanılacak olan kriterler, “ekibin organizasyon yapısı içindeki düzeyi”ne de bağlıdır. Örneğin, bir üst yönetim ekibi, organizasyona ait stratejik planların başarısına yönelik kriterler kullanılarak değerlendirilir. Oysa, organizasyonun daha alt düzeylerindeki ekipler; kalite, zaman planına uygun ve vaktinde üretim, zamanında teslim gibi konuları değerlendirmekle ilgili olmalıdır.

Ekip değerlendirme kriterlerini oluştururken göz önüne alınması gereken bir başka faktör de “ekibin türü”dür.

Problem çözme amacıyla geçici kurulmuş bir ekip için, “geliştirilen çözümlerin etkinliği” türünden “sonuçlar”ın ölçülmesi önemlidir.

Sürekli bir ekip ise, “sonuç” kadar “süreçleri” de değerlendirmelidir. Çünkü, hedeflere ulaşılmadığında, -sadece sonuçların ölçülmesi-, ekibin başarısını engelleyen nedenlerin bilinmesini önleyecektir.

Ekip Performansını Ölçerken

 • İş akış şemalarının yapılması,
 • Gerçekçi değerlendirme sonuçlarını elde etmek için, gerekirse süreçlerin yeniden yapılandırılması,
 • “Davranışlar” yerine, mümkün olduğunca “başarılar”ın ölçülmesi.

  Sonuç olarak her şeyi rakamlarla ölçmek gerekmediği ve hedeflere “ekip” ya da “birey” diye değil, “ikisinin oluşturduğu bir “sonuç” olarak bakmak gerektiği unutulmamalıdır.

Kaynaklar:

 1. Zigon, Jack. Is Your Performance Appraisal System Team-Friendly? Zigon Performance Group.
 2. Workforce Performance Newsletter, Measuring Team Performance, Ağustos 94, United States Office of Personnel Management, yeniden baskı
 3. Zigon, Jack. A Seven-Step Process for Measuring the Results of Work Team, Zigon Performance Group.
 4. Performans Değerlendirme Kılavuzu, Baltaş Bilgievi Yayınları. No:5
 5. Zigon, Jack. Measuring the Hard Stuff: Teams and Other Hard- to-Measure Work, Zigon Performance Group.
 6. Meyer, Christopher. How the Right Measures Help Teams Excel, Harvard Business Review, May 1994.

Diğer Makaleler

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir